BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogajewski Tomasz
Tytuł
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowych w różnych obszarach i typach zabudowy
Plastic and Multilayer Packaging Wastes in Different Areas and Types of Housing Facilities
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2006, nr 1 (29), s. 177-188, tab.,bibliogr.20 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Tworzywa sztuczne, Opakowania, Ochrona środowiska, Ekologia opakowań
Plastics, Packaging, Environmental protection, Ecological packaging
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Ważnym zagadnieniem dla ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce jest nieprzerwany wzrost masy oraz objętości odpadów komunalnych stałych. W 2004 roku funkcjonowało w Polsce 1049 legalnych składowisk odpadów8. Odpady komunalne stałe zostały zdeponowane na ponad 10 tysiącach9 składowisk nieuporządkowanych - nielegalnych. Wprawdzie korzystanie z środowiska przyrodniczego jest elementem każdej gospodarki człowieka10, ale nie powinna ona wpływać na nie negatywnie. Już w XX wieku zwrócono uwagę na fakt, że realizowane w Polsce procesy produkcyjne z punktu widzenia ekorozwoju należy uznać za nieracjonalne, ponieważ cechuje je duża materiałochłonność oraz energochłonność. Wykorzystuje się w nich tylko około 50% pozyskanych surowców.(fragment tekstu)

Effective collection of recyclable materials requires placing containers designed for selective collection in administrative areas or in housing facilities with the highest weekly purchase capacity per inhabitant. In 2002, independent surveys were carried out by the Polish Ecological Club, based on the results of 1335 properly completed anonymous questionnaires on the attitudes of inhabitants and grocery products purchasing trends in different housing facilities. This allowed to compare products purchased in chosen types of plastic as well as multilayer packagings for seven different areas and housing facilities (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kalinowska, Ekologia wybór na nowe stulecie, NFOSiGW, Warszawa 2002
 2. A. Graczyk, Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, inwentaryzacja, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005
 3. T. Fijał, Projakościowe aspekty strategii czystej produkcji. Jakość wyrobów gospodarce tynkowej, Wyd. AE, Kraków 1998
 4. J. Bendkowski, M.Wengierek, Logistyka odpadów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 5. T. Cegiełka, Jak szybko i realnie osiągnąć obowiązujące poziomy odzysku odpadów opakowaniowych w latach 2005-2007, "Ekopartner" 2004 nr 1
 6. K. Skalmowski, Kompostowanie odpadów komunalnych. Modele rozwiązań technologicznych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001
 7. M. Oszmiańska, Świadomość ekologiczna mieszkańców wsi, w: Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej, red. T. Laguna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004
 8. D. Żuk, Problemy z opakowaniami produktów spożywczych, w: Problemy recyklingu, red. C.I. Bocheński, Rogów 2001
 9. K. Rybakiewicz, Organizacyjne i społeczne aspekty wdrażania recyklingu, w: Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, red. S. Wrzosek, Białystok 1996
 10. T. Bogajewski, Prognoza zakupów wybranych produktów żywnościowych w 2004 r. na podstawie ich spożycia w latach 1994-2000 dla niektórych obszarów Poznania, w: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu, red. J. Czupiał, Legnica 2001
 11. J. Greń, Statystyka matematyczna modele i zadania, PWN, Warszawa 1975
 12. T. Bogajewski, Sposoby pozbywania się zbędnej odzieży i obuwia w Poznaniu w 1996 r "Ekopartner" 1998 nr 9
 13. J. Żuchowski, Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001
 14. M. Sobczyk, Statystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 252
 15. E. Murawska, RETHMANN - Sanitech Poznań, "Gospodarka Odpadami" 1999 nr 2
 16. K. Krauze, K. Królikowski, Praktyczna realizacja wymagań ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych związanych ze składaniem odpadów w dużym mieście - Poznań, w: Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami, PZIiTS, Gniezno - Poznań 2003
 17. A. Korzeniowski, M. Skrzypek, Ekologistyka zużytych opakowań, Biblioteka logistyka, Poznań 1999, s. 21
 18. A. Korzeniowski, J. Kwiatkowski, Towaroznawstwo opakowań, Skrypty uczelniane nr 452, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1994
 19. T. Bogajewski, Negatywne zachowania mieszkańców w gospodarce odpadami, "Ten Świat" 2002 nr 3
 20. T. Bogajewski, Wykorzystywanie nietypowych surowców wtórnych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999 nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu