BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Filipek Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie turystyki w Polsce
Financing of Tourism in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 204-213, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Finansowanie turystyki, Turystyka, Źródła finansowania
Tourism financing, Tourism, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka jest istotnym działem gospodarki narodowej Polski. Pomimo jej rynkowego charakteru wymaga wsparcia zarówno na poziomie krajowym, jak i przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Na poziomie krajowym zadania w zakresie gospodarki turystycznej są finansowane z budżetu państwa poprzez administrację rządową. Wydatki na turystykę ponosi też w znacznie większym stopniu administracja samorządowa. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie źródeł finansowania oraz krótka charakterystyka wielkości wydatkowanych środków, a także pokazanie możliwości finansowania w pewnej perspektywie czasowej. (abstrakt oryginalny)

Tourism is a major division of the Polish national economy. Despite the nature of the market requires support at both national and using a variety of financial instruments of the European Union. At the national level tasks in the tourism economy are financed from state budget by government. Expenditure on tourism bears much more a local government. The main objective of developing is identify sources of funding and a short description volume of disbursements, and demonstrating funding opportunities in the time horizon. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Byszewska-Dawidek M., Kulesza I., Legienis H., Radkowska B. (2008): Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny. Opracowanie wykonane na zlecenie Dep. Turystyki MSiT. Warszawa.
  2. Byszewska-Dawidek M., Legienis H., Radkowska B. (2009): Turystyka polska w 2008 roku. Układ regionalny. Opracowanie wykonane na zlecenie Dep. Turystyki MSiT. Warszawa.
  3. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia 2008 roku pt. "Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku", Warszawa, wrzesień 2008 r.
  4. Materiały Departamentu Turystyki MSiT.
  5. Ministerstwo Finansów - strony internetowe dotyczące sprawozdań z budżetu państwa (http://mf.gov.pl/Budżet).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu