BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizerski Eugeniusz
Tytuł
Emisja dłużnych papierów wartościowych na rynku MTS-CeTO
Issue of Debt Securities in the MTS-CeTO Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 105-115, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Emisja papierów wartościowych, Emisja obligacji, Papiery dłużne, Rynek obligacji, Samorząd terytorialny, Rynek kapitałowy
Securities emission, Bonds issuing, Debt securities, Bond market, Local government, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
MTS-CeTO SA.
Abstrakt
Artykuł analizuje formy finansowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego przekraczające dochody. Omówiono granice zadłużenia oraz obsługi długu. Jedną z form pozyskania kapitału może być emisja obligacji. Przedstawiono zatem zasady emitowania obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono rynek obligacji samorządowych w Polsce. Przedstawiono również zasady działania rynku organizowanego przez MTS-CeTO SA. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the methods for financing local government expenditure other than that covered by its revenues, emphasizing the restrictions on debt level and debt service. Since municipal bonds are a common way of raising capital by local governments, rules and regulations applying to municipal bonds issue are discussed, and the Polish municipal bonds market is described. The operating principles of the market, which is organized by MTS-CeTO S.A., are also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Helich E., Finanse publiczne 2006. Ustawa o finansach publicznych z wprowadzeniem, C.H.Beck, Warszawa 2006.
  2. Jedlak K., Wprowadzenie spółek na rynek pozagiełdowy, Wydawnictwo Finansowe WIG Press, Warszawa 1999.
  3. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
  4. Ostrowska K., Samorządy emitują dużo obligacji, "Rzeczpospolita", 17 października 2006 r.
  5. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. Rynek pieniężny i kapitałowy, red. I. Pyka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
  7. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach (tekst ujednolicony DzU z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zmianami).
  8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104).
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU z 2005 r., nr 184, poz. 1539).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu