BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bylińska Marta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ekonomiczna efektywność prawa w sprawach karnych
Economic Effciency of Law in Criminal Cases
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 24, s. 75-87, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Prawo, Efektywność, Prawo karne, Sprawiedliwość społeczna, Wymiar sprawiedliwości, Koszty
Economic analysis, Law, Effectiveness, Criminal Law, Social justice, Judiciary, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza ekonomiczna prawa jest zagadnieniem poruszanym zarówno w środowisku prawniczym jak i wśród ekonomistów i jest istotnym zagadnieniem związanym z oceną efektywności prawa. W artykule mówiono zagadnienia ekonomicznej analizy prawa oraz wpływ i skutki ekonomizacji prawa na jego efektywność. Weryfikację hipotezy, że niektóre sprawy karne prowadzone przez sądy w Polsce są nieefektywne, przeprowadzono na podstawie kosztów poniesionych w postępowaniu karnym. Analizie poddano trzy case study z materiału badawczego zebranego na podstawie akt sądowych. Na podstawie wyników z przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski na temat efektywności prawa karnego. (abstrakt oryginalny)

Economic analysis of law is the subject of increasingly moved by both the legal community and economic environment. Effect of simple economic models on the formation of the law can have a significant impact on its effectiveness. The subject of this paper is to analyze the effectiveness of the criminal law as an example of criminal cases. The paper discussed general issues of economic efficiency, the definition of efficiency and its impact on the action taken. An important issue rose at the beginning of labor resource management and regulation in making decisions about resource use. The third chapter is dealt with the issue of the concept of economic analysis of law and the impact of economization of law at its effectiveness. Were also discussed such issues as social justice and the principles of criminal responsibility. The last chapter is an analysis of criminal cases and the costs incurred in criminal proceedings. Were analyzed three criminal cases selected from the research material collected in the form of court records. Based on the analysis conclusions were drawn about the effectiveness of the criminal law and a brief summary of the tests. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1956, s. 169.
 2. Bednarski B, J. Wilkin, Ekonomia dla prawników i nie tylko, LexisNexis wyd. II Warszawa 2005, s. 106.
 3. Bełdowski J., Matelska-Szaniawska K. Law and Economics - geneza I charakterystyka ekonomicznej analizy prawa.Bank i Kredyt, październik 2007, s. 56.
 4. Cooter R., T. Ulen. Ekonomiczna analiza prawa. Warszawa, 2009.
 5. Karp J. Sprawiedliwość społeczna: szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004, s.168.
 6. Kitch E. W. Chicago school of law and economics [w] P. Newman (red), t.1 s. 227-233.
 7. Kołakowski L. Po co nam pojęcie sprawiedliwości społecznej?. W: Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 2000, s. 216-217.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 9. Paszukanis J. B. Ogólna teoria prawa a marksizm, Warszawa 1985, s.21.
 10. Sokolewicz W. Rzeczypospolita Polska-demokratyczne państwo prawne, nr 4 Państwo i Prawo 1990, s. 27.
 11. Stelmach J., Brożek B. Dziesięć wykładów o ekonomii prawa. Warszawa 2007, s.140-141.
 12. Szczerbowski J.J. Ekonomiczna analiza prawa a metodologia prawa porównawczego. Wybrane zagadnienia. Człowiek miedzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej. Red: G. Dammacco, B.Sitek, O. Cabaj, Olsztyn-Bari 2008, s.9.
 13. Waśniewski, Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2004, s.52-53.
 14. Ziembiński Z. Sprawiedliwość społeczna, jako pojęcie prawne", wydawnictwo sejmowe Warszawa 1996 r, s.12.
 15. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz.553 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu