BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawecki Maciej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant), Kozieł Michał
Tytuł
Closed-Circuit Television and Personal Data Protection - Selected Problems
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 23, s. 34-38
Słowa kluczowe
Ochrona danych osobowych, Regulacje prawne, Orzecznictwo sądu
Personal data protection, Legal regulations, Judicial decision
Abstrakt
In present economic and social reality the use of various types of monitoring has become a permanent element of activity for both public and private institutions. For more and more significance is being put on the protection of information and control of access to resources of these entities. It must be indicated in the very beginning that a single type of monitoring cannot be distinguished, since it may differ both in the type of data recorded (i.e. video-surveillance, closed-circuit television or audio-visual monitoring) and the place of installation of the recording device (external or internal monitoring). (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Journal of Laws of 2002, No 101, item 926, with amendments.
 2. Issues concerning closed-circuit television monitoring in the IGPPD Office activity, www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2872/j/pl/, (access as of: 9.7.2014), p.1, Act on closed-circuit television monitoring urgently needed, 19.10.2012, http://www.giodo.gov.pl/1520001/id_art/4910/j/pl/ (access as of: 9.7.2014).
 3. Issues concerning closed-circuit television monitoring in the IGPPD Office activity, www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2872/j/pl/, (access as of: 9.7.2014), p. 1.
 4. Law on Legal Protection of Personal Data of June 11, 1996 No. I-1374, source: http://www.wipo.int/wipolex/ en/text.jsp?file_id=202094 (access as of 9.7.2014 ).
 5. Journal of Laws 2013.1383, with amendments.
 6. Act of 20 March 2009 on security of mass events (Journal of Laws No. 62, item 504, with later amendments).
 7. Article 11, paragraph 3 of the Act on mass events.
 8. Act of 21 December 2000 on inland navigation (Journal of Laws of 2013, item 1458).
 9. Journal of Laws 2014.155.
 10. Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on harmonized river information services (RIS) on inland waterways in the Community, L 255/152.
 11. Opinion of the National Council of the Judiciary of Poland of 17 January 2014, in the matter of draft guidelines of the draft Act on the closed-circuit television monitoring (accessible LEX: 9.07.2014).
 12. E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, ZNUJ Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1990, No. 56, p. 107. (The right to image in Polish legislature, ZNUJ Works on Inventiveness and Intellectual Property Protection).
 13. T. Grzeszak, Reklama a ochrona dóbr osobistych, PPH 2000, No. 2, p. 10. (Advertisement and personal rights protection).
 14. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawo pokrewny, Kraków 2005, p. 628 (Copyrights and related rights).
 15. SAC Judgement of 24 January 2013, I OSK 1827/11.
 16. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz (Personal data protection., Commentary), Lex 2011, No. 106664, P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warsaw 2013, p. 277. (Personal Data Protection Act. Commentary)
 17. .M. Kawecki, Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie zaświadczeń o niekaralności, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCXVI/I, p. 56 and n. (Permissibility of employers to acquire employees' personal data on the basis of CRB disclosures).
 18. A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warsaw 2008, p. 17 and n (Personal Data Protection Act Commentary. Templates of letters and provisions), P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie, p. 22 and n. (Act on the protection).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu