BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Damian (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Tytuł
Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu kasacyjnym
The Participation of the Ombudsman for Children in Cassation Proceedings
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 23, s. 49-57, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Prawa dziecka, Prawo, Regulacje prawne, Prawo karne, Orzecznictwo sądu
Children, Child rights, Law, Legal regulations, Criminal Law, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu kasacyjnym wiąże się ściśle z naruszeniem praw dziecka. Ta nowa regulacja kodeksu postępowania karnego zasługuje na zauważenie. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka i jego ograniczona rola w postępowaniu karnym zostały omówione w związku z trudnym położeniem małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem. Wykładnia dodanego przepisu niestety budzi poważne zastrzeżenia. (abstrakt oryginalny)

Participation of the Children's Ombudsman in the cassation procedure is closely associated with violation of the children's rights. This new regulation of the Code of Criminal Procedure is worthy of notice. The institutional position of the Children's Ombudsman and his limited role in the criminal procedure have been discussed in connection with the difficult position of the juvenile victim of the crime. Unfortunately, interpretation of the added provision raises a serious concern. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2001r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 6. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz innych ustaw (Dz. U. 6. Nr 197, poz. 1307).
 7. Ustawa z dnia 27 września 2013r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych in7. nych ustaw (Dz.U. poz. 1247).
 8. Gil D., Tryb przesłuchania małoletniego w postępowaniu karnym po nowelizacji z czerwca 2013r., (w:) R. Sztychmiller, J. Kasprzak, J. Krzywkowska (red.), Dowodzenie w procesach karnych, Olsztyn 2014.
 9. Gil D., Wpływ zeznań małoletniego na trafną reakcję karną, (w:) J. Bukała, K. Wątorek (red.), Krzywdzenie dziecka - zapobieganie przemocy, Kielce 2013.
 10. Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012.
 11. Gross H. , Kriminal - Psychologie, Leipzig 1905.
 12. Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego (komentarz), Tom III, Warszawa 2012.
 13. Kosonoga J., Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k., Prok. i Pr. 2004, nr 1.
 14. Krawiec A.Z., Kasacja Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratura i Prawo 2013, nr 9.
 15. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., 8. Przesłuchanie dziecka, Kraków 2001.
 16. Wiśniacka R., Psychologia zeznań świadków, Archiwum Kryminologii 1933, nr 2. Postanowienie SN z dnia 11 marca 2010r. (IV KK 33/10), OSNwSK 2010, nr 1, poz. 547.
 17. Postanowienie SN z dnia 30 września 2010r. (I KZP 21/10), LEX nr 612393.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu