BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz Karol (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
Tytuł
Indeks RESPECTIndex jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym
RESPECTIndex as Initiative of the Warsaw Stock Exchange in a Process of CSR Creation on Polish Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 301-311, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Indeks giełdowy, Rynek kapitałowy
Corporate Social Responsibility (CSR), Stock market indexes, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Rozpoczęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pierwszego na polskim rynku kapitałowym projektu klasyfikacji spółek pod względem stosowania dobrych praktyk wraz z uwzględnieniem w swojej działalności biznesu odpowiedzialnego społecznie prowadzi do pytania czy projekt spełnia kładzione w nim założenia? Przeprowadzona w tym celu analiza taksonomiczna z wykorzystaniem miary TMAI wybranych wskaźników głównych indeksów giełdowych potwierdza, że spółki zakwalifikowane do portfela indeksu RESPECTIndex są bardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym niż spółki z innych indeksów giełdowych. (abstrakt oryginalny)

In November 2009 Warsaw Stock Exchange lunched first on Polish Capital Market Corporate Social Responsibility (CSR) index. Main ain of the project is classification domestic companies listed on regulated market according to CSR and corporate governance criteria. After six months we try to answer on question: Is this fruitful? To solve this doubt, we examined market indicators (like PER, PBV) companies qualified to index in opposition to main Warsaw Exchange indices: WIG0, mWIG40 and sWIG80. The surveys were conducted by taxonomy metrics TMAI. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki", kwiecień 2010
  2. Giełda Papierów Wartościowych "Dobre praktyki spółek publicznych", 2002
  3. Giełda Papierów Wartościowych "Dobre praktyki 2005", 2005
  4. Giełda Papierów Wartościowych "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", 2007
  5. Giełda Papierów Wartościowych "Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie", marzec 2010
  6. Łuniewska M., Tarczyński W."Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym", PWN, Warszawa, 2006
  7. Tarczyński W."Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe", Przegląd statystyczny, nr 3/1994
  8. World Federation of Exchanges "Focus", August 2009 str. 3-13
  9. serwis internetowy www.fob.org.pl
  10. serwis internetowy www.pid.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu