BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakieła Agata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorantka)
Tytuł
Wpływ separacji na sytuację rodzinną i społeczną małżonków
The Impact of Separation on Family and Social Situation of the Marriage
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 23, s. 58-67, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Małżeństwo, Dzieci, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Socjologia rodziny, Prawo rodzinne, Orzecznictwo sądu
Marriage, Children, Social and economic conditions, Sociology of the family, Family law, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestie związane z relacjami jakie powstają miedzy małżonkami na skutek zaistnienia między nimi separacji. Separacja nie rodzi identycznych konsekwencji jak orzeczenie rozwodu. Jest to związane przede wszystkich z rozpadem pożycia małżeńskiego, który odmiennie od rozwodu posiada cechę zupełności, natomiast nie posiada cechy trwałości. Dlatego też małżonkowie winni służyć sobie wzajemną pomocą i wsparciem zwłaszcza w obszarze rodziny, którą wspólnie założyli. W artykule również poruszona została materia związana z zasadą wierności małżeńskiej. Drugie zagadnienie związane z separacją małżeńską dotyczy jej wpływu na wspólne dzieci. Wpływ separacji rodziców na dziecko został ukazany przez kryterium wieku dziecka. W zależności od wieku dziecka, jego spojrzenie na rozłączenie rodziców przybiera odmienną postać. (abstrakt oryginalny)

The impact of separation on family and social situation of the spouses is an article which takes up issues related to relationships that arise between spouses as a result of the occurrence of separation between them. Separation is not born identical consequences as a judgment of divorce. It is associated primarily with the collapse of married life, which unlike the divorce is characteristic of completeness, but does not have the characteristics of sustainability. Therefore, the spouses should serve each other with mutual assistance and support especially in the area of family, jointly founded. The article also discussed was the matter related to the principle of marital fidelity.The second problem associated with marital separation concerns its impact on children in common. The impact of parental separation on children has been shown by the criterion of age. Depending on the age of the child, his parents look at the solution takes on a different form. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Celmer Z., Człowiek na całe życie, Warszawa 1986.
 2. Dyrga T., Serżysko J.,Rozwód, separacja, podział majątku. Poradnik z wzorami pism procesowych, Zielona Góra 2004.
 3. Grzelińska J., Rozwód i separacja między małżonkami, Warszawa 2010.
 4. Haak A., Separacja. Komentarz., Toruń 2000.
 5. Halberda J., Separacja - wybrane zagadnienia materialoprawne (przesłanki, skutki), Rejent 2001, nr 11.
 6. Ignaczewski J., (red.), Rozwód i separacja. Komentarz, Warszawa 2010.
 7. Kasprzak P., Separacja prawna małżonków, Lublin 2003.
 8. Krzymiński Z., Separacja. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism, Kraków 2000.
 9. Łobodzińska B., Małżeństwo w mieście, Warszawa 1970.
 10. Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999.
 11. Sabuda, Ochrona dobra dziecka jako element przesłanek i przeszkód w orzeczeniu rozwodu, NP 1980, nr 7 - 8.
 12. Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979.
 13. Sylwestrzak, A., Skutki prawne separacji małżonków, Warszawa 2007.
 14. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
 15. Tański M., Szelągowska A., Milewski R., Kordasiewicz S., Rolirad M., Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców, Warszawa 2005.
 16. Majkowski W., Makrostrukturalne czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Studium socjologiczne, Kraków 1997.
 17. Walaszak B., Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971.
 18. Winiarz J., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990.
 19. Winiarz, J. Gajda J., Prawo rodzinne, Warszawa 2001.
 20. Wołosz P., Separacja, Monitor Prawniczy, 2000, nr 9.
 21. Orzeczenie SN z dnia 24 kwietnia 1953 r., C 735/50 (NP 1951, nr 12, s. 14.
 22. Orzeczenie SN z dnia 22 kwietnia 1954 r., I C 1257/53, OSN 1954.
 23. Orzeczenie SN z dnia 16 maja 1952 r., I C 111/51 NP. 1953, nr 5, s. 82.
 24. Orzeczenie SN z dnia 20 listopada 1952 r., I C 600/52, OSN 1954, poz. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu