BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zewnętrzne formy finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach w okresie kryzysu gospodarczego
External Forms of Working-capital and Capital-expenditure Financing for Small and Medium-sized Businesses in Times of an Economic Crisis
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 23, s. 84-93, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Finansowanie zewnętrzne, Źródła finansowania, Kryzys gospodarczy
Small business, Investment financing, External financing, Source of financing, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które uznaje się jako te, które w głównej mierze decydują o aktywności gospodarczej, wciąż napotykają na liczne bariery w prowadzeniu działalności. Do głównych barier zalicza się problemy z utrzymywaniem płynności finansowej oraz problemy z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Celem artykułu jest wskazanie instrumentów, które MŚP wykorzystują w finansowaniu działalności operacyjnej i inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków ograniczonego dostępu do kapitału, tj. kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The small and medium-sized business, that is those that to a large extent determine the overall business activity of a given economy, still encounter numerous barriers to their normal operations. Some of the main obstacles are the problems with maintaining financial liquidity and obtaining external financing for their capital expenditures. This article aims to highlight the instruments that the small and medium-sized business use to finance their day-to-day operations and capital expenditures with special attention to external conditions of a limited access to capital, that is in a situation of an economic crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białowolski P. [2012]: Portfel należności polskich przedsiębiorstw, Projekt badawczy Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, s. 4-7.
 2. Bednarski L. [2007]: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 78-81.
 3. Cieślak-Wróblewska A., Gminy nie płacą firmom na czas, Rzeczpospolita, 26.11.2011, s. B3.
 4. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, Informacje i opracowania statystyczne. , Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 15, 22, 29, 35.
 5. Fandrejewska A., Firmy coraz dłużej czekają na płatności, Rzeczpospolita, 24.11.2011, s. B3.
 6. Fandrejewska A., Zatory biją polskie firmy, Rzeczpospolita, 10-11.03.2012, s. B2.
 7. Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. [2006]: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 114-118.
 8. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2010 oraz prognoz na I kw. 2011, NBP 2011, s. 39.
 9. Michalski G. [2005]: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa, s. 111-114.
 10. MŚP pod lupą , badanie TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu Leasingowego, 9-23.08.2011, s. 4, 16,18.
 11. Sierpińska M., Wędzki D. [2005]: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, s. 106-108.
 12. Stan dostępu do finansowania zewnętrznego i potrzeby MŚP w Polsce, PARP, 8.12.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu