BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romański Mirosław
Tytuł
Prawo i polityka wyznaniowa Polski okresu Gomułki (1956-1970)
Law and Religious Policy of Poland during Gomułka Era (1956-1970)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 22, s. 21-29, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sekularyzacja, Religia, Kościół katolicki, Polityka wyznaniowa, Prawo, Historia prawa
Secularization, Religion, Roman Catholic Church, Religious policy, Law, Legal history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)
Polish People's Republic
Abstrakt
Prawo i polityka wyznaniowa okresu gomułkowskiego realizowane były przez władze państwowe w wielu kierunkach. Najogólniej mówiąc obejmowały one dziedziny działalności Kościoła katolickiego w sferze budownictwa sakralnego, szkolnictwa, pochówku zmarłych, polityki fiskalnej, katechizacji dzieci i młodzieży, organizowania przez księży uroczystości kościelnych, a także objęcia zasadniczą służbą wojskową alumnów seminariów duchownych. W sprawach tych w latach 1957-1970 wydano wiele przepisów prawnych, okólników, dekretów i zarządzeń. (fragment tekstu)

There are the most important legal articles discussed in that article which were issued against the Roman Catholic Church by the Polish People's Republic authorities within the period of Gomułka thaw in 1956, and main trends of religious policy up to 1970. The text shows the scale of activities of the authorities and the diversity of the legal articles which were issued. The 1956-1970 period was characterized, in spite of the lenient style of the religious policy towards the previous years, by the number of controversial issues on Church-State matters. They were connected with teaching religion, life secularization, Millenium celebration. Therefore the role of the Polish People's Republic legislation was directed towards the fight with the Church on those grounds. Not until Gomułka's government collapse in December 1970 the religious policy style of authorities has been changed and the stage of "relations standardization" has been started. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997.
 2. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003.
 3. Kościół w PRL. Dokumenty 1945-1989, lata 1945-1959 , t. I, oprac. P. Raina, Poznań 1995.
 4. Kościół w PRL. Dokumenty 1945-1989, lata 1960-1974 , t. II, oprac. P. Raina, Poznań 1995.
 5. Micewski A., Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paryż 1982.
 6. Mirgos Z., Obchody milenijne Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1956-1967, Warszawa 1980.
 7. Państwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tekstów źródłowych , oprac. M. Fąka, Warszawa 1978.
 8. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995.
 9. Piotrowicz G., Jan Paweł II: pielgrzym w Ojczyźnie, Kraków 2005.
 10. Położenie prawne kościołów i związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zbiór przepisów i dokumentów wg stanu na dzień 1 kwietnia 1961 r., oprac. E. Małkiewicz, S. Podemski, Warszawa 1961.
 11. Prawo wyznaniowe - przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji Historyków Państwa i Prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r., pod red. J. Koredczuka, Wrocław 2008.
 12. Romański M., Władze państwowe a Kościół katolicki w województwie rzeszowskim w latach 1945-1975, Sandomierz 2010.
 13. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1945-1980, Warszawa 2003.
 14. Tajne dokumenty Biura politycznego. Grudzień 197. , oprac. P. Domański, Londyn 1991.
 15. Tajne dokumenty Państwo-Kościół 1960-1980 , Londyn 1996.
 16. Uroczystości milenijne 1966 roku. Sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych , red. W. Chudzik, I. Marczak i inni, Warszawa 1996.
 17. Żaryn J., Kościół a władze w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu