BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Piechota Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena energetyczna technologii uprawy pszenicy jarej
Energy assesment of spring wheat cultivation technology
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 255-261, tab., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Zboża, Produkcja zboża, Technologia
Corn, Corn productions, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania przeprowadzono w latach 2011-2012 w RZD Brody należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenie założono metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Celem badań była ocena wielkości i struktury nakładów energetycznych poniesionych w następstwie zastosowania międzyplonu i zróżnicowanych systemów uprawy roli w uprawie pszenicy jarej. Do analizy nakładów energetycznych ponoszonych na uprawę pszenicy zastosowano metodykę energochłonności skumulowanej. Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że zastosowanie międzyplonu ścierniskowego z gorczycy białej wysiewanego po podorywce powodowało zwiększenie nakładu energii skumulowanej o 13,7%, a w przypadku wysiewu międzyplonu w siewie bezpośrednim o 31,5%. Zastąpienie uprawy orkowej agregatem uprawowym zmniejszyło nakłady energii skumulowanej o 9,3%. Wyliczona wartość wskaźnika efektywności energetycznej była najniższa przy uprawie pszenicy jarej w technologii orkowej i różniła się istotnie od wartości uzyskanych w pozostałych technologiach.(abstrakt oryginalny)

A field study was carried out in 2011-2012 at the Research Station Brody belonging to Poznan University of Life Sciences. The experiment was assumed with blocks randomized in four repetitions. The objective of the study was to determine the size and structure of energy inputs incurred as a result of catch crop and varied field cultivation systems of spring wheat production use. It was found that the use of catch crop from white mustard sown after skimming resulted in the increase of the accumulated energy input by 13.7 per cent and in direct sowing technology by 31.5 per cent as compared to the treatment where catch crop was not cultivated. Replacement of plow tillage with a cultivation aggregate decreased accumulated energy inputs by 9.3 per cent. The value of energy efficiency index was the lowest at spring wheat in plow technology and there was significant difference as compared to the other technology.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anuszewski, R.; Pawlak, J.; Wójcicki, Z. (1979). Energochłonność produkcji rolniczej. Metodyka badań energochłonności produkcji surowców żywnościowych. Warszawa, IBMER.
 2. Białczyk, W.; Cudzik, A.; Koryło, S. (2007). Ocena uproszczeń uprawowych w aspekcie oszczędnoości paliw płynnych. Materiały konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej". Wrocław-Polanica, 19-22.06.2007, 31-33.
 3. Czarnocki S.; Starczewski, J.; Kapela, K. (2007). Porównanie zużycia paliwa i czasu pracy przy kilku alternatywnych technologiach przygotowania roli do siewu. Materiały konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej". Wrocław-Polanica, 19-22.06.2007, 71-73.
 4. Dzienia, S.; Pużyński, S.; Wereszczaka, J. (2003). Reakcja pszenicy ozimej na zmniejszenie intensywności uprawy roli. Journal of Research and Applicationns in Agricultural Engineering, 48(3), 28-32.
 5. Fiszer, A.; Dworecki, Z.; Kaźmierczak, P.; Morkowski, A. (2006). Analiza porównawcza tradycyjnej i bezorkowej uprawy pszenicy ozimej. Journal of Research and Applicationns in Agricultural Engineering, 51(3), 23-25.
 6. Harasim, A. (1997). Możliwości kompensacji ujemnego wpływu stanowiska na plonowanie i efektywność produkcji pszenicy ozimej. II Efektywność energetyczna i ekonomiczna. Pamiętnik Puławski 111, 73-87.
 7. Kowalski S.; Malaga-Toboła U. (2006). Nakłady energetyczne a kierunek produkcji i wielkość gospodarstw. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 153-159.
 8. Małecka, I.; Blecharczyk, A.; Sawinska, Z.; Piechota, T.; Waniorek, B. (2012). Plonowanie zbóż w zależności od sposobów uprawy roli. Fragmenta Agronomica, 29(1), 114-123.
 9. Niedziółka, I. (2000). Energochłonność i opłacalność produkcji ziarna kukurydzy. Inżynieria Rolnicza, 8(19), 133-139.
 10. Ortiz-Cañavate, J.; Hermanz, J.L. (1999). Energy analysis W CIGR Handbook of Agricultural Engineering, vol. (V). Energy and Biomass Engineering, ASE, 13-42.
 11. Piskier, T. (2011). Efektywność energetyczna produkcji biomasy w teorii i praktyce. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3, 5-7.
 12. Starczewski, J.; Dopka, D.; Korsak-Adamowicz, M. (2008). Ocena energetyczna wybranych technologii uprawy żyta jarego. Acta Agrophysica, 11(3), 733-739.
 13. Weber, R.; Podolska, G. (2008). Wpływ sposobu uprawy roli, terminu i gęstości siewu na plonowanie odmian pszenicy ozimej. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 395-400.
 14. Wójcicki, Z. (2002). Wyposażenie i nakłady materiałowo energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. Warszawa, IBMER,ISBN 83-86264-62-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu