BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zinczuk Krystyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Zinczuk Bartłomiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rozwój sektora MSP w województwie lubelskim w latach 2000-2004
The Development of Small and Medium Enterprises in Lublin Province in Years 2000-2004
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 161-176, tab.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Charakterystyka small businessu, Eksport, Import
Small business, Small business characteristics, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 2000-2004. Ukazana w nim została dynamika eksportu i importu MSP oraz prezentacja podmiotów gospodarczych świadczących pomoc w rozwoju małych i średnich firm w województwie lubelskim. Dotychczasowe efekty funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku są znaczące. Ich rola polega na wypełnianiu luki w strukturze produkcyjnej i zaopatrzeniu nabywców, odbudowywaniu równowagi rynku oraz na coraz większym udziale w tworzeniu nowych miejsc pracy i produktu narodowego. Z tego względu badanie rozwoju małej przedsiębiorczości ciągle wydaje się zasadne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the presentation of development of small and medium enterprises in Lublin province in years 2000-2004. There were shown the dynamics of export and import of small and medium enterprises, and presentation of organizational units providing the assistance in development of small and medium firms in Lublin province. Market effects of the small and medium enterprises sector are significant. Their function consists in filling the gap in the productive structure and providing the buyers, rebuilding equilibrium of the market and creating the new workplaces and national product. This is why the research of the development of small and medium enterprises s seems to be justified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aftyka W., Chmielewski A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 233.
 2. Dudziński Z., Finansowy system wspierania rozwoju regionalnego, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1997, s. 149.
 3. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 79.
 4. GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2002 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2003, s. 52.
 5. GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2003 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2004, s. 52.
 6. GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2004 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2005, s. 54.
 7. Lokalne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw - województwo lubelskie, Publikacja Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Lublin 2001, s. 29-30.
 8. Podmioty gospodarki narodowej w woj. lubelskim w 2003 r., Lublin 2004, s. 31-33.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, red. A. Tokaj-Krzewska, S. Pyciński, PARP, Warszawa 2006, s. 15.
 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, red. A. Rybińska, A. Tokaj-Krzewska, PARP, Warszawa 2003, s. 63-65.
 11. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, red. W. Dzierżanowska, A. Tokaj-Krzeska, PARP, Warszawa 2002, s. 47-48.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, red. A. Tokaj-Krzeska, Warszawa 2004, s. 60-61.
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, s. 49.
 14. Raport ostanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wiatach 2000-2001, red. W. Dzierżanowski, A. Tokaj-Krzewska, PARP, Warszawa 2002, s. 49-51.
 15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Rok LXV, Warszawa 2005, s. 86.
 16. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Warszawa 2002, s. 195.
 17. Wolak W., Lokalne instrumenty finansowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw -venture capital, [w:] Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Lubelskie Fundacji Rozwoju, Lublin 2001, s. 44-45.
 18. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, DIFIN, Warszawa 2002, s. 17.
 19. Zbroja A., Sektor MSP w Regionie Lubelskim - diagnoza stanu obecnego, zagrożenia, szanse oraz scenariusz rozwoju, WSP i A, s.2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu