BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmicki Marek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Znaczenie turystyki w gospodarce polskiej - stan obecny i prognozy
The Role of Tourism in the National Economy of Poland - Present State and Prognoses
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 177-191, rys., tab.
Słowa kluczowe
Turystyka, Gospodarka turystyczna, Przemysł turystyczny, Rozwój turystyki
Tourism, Touristic economy, Tourism industry, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka turystyczna jest rodzajem aktywności gospodarczej rozproszonej w wielu sekcjach (działach, klasach i podklasach) gospodarki narodowej. Dane Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) wskazują, że udział gospodarki turystycznej i przemysłu turystycznego w tworzeniu PKB w Polsce w ostatnich latach wzrasta. WTTC wykazuje także wzrost udziału zatrudnienia do zatrudnienia ogółem zarówno dla przemysłu turystycznego, jak i dla gospodarki turystycznej. Znaczenie gospodarcze turystyki polega również na tym, że wywiera ona wpływ na wielkość produkcji i zatrudnienia w innych dziedzinach gospodarki. Bazując na informacjach ze źródeł wtórnych, można stwierdzić, że gospodarka turystyczna Polski zajmuje obecnie istotną rolę w gospodarce narodowej i jej znaczenie w przyszłości prawdopodobnie będzie wzrastać. (abstrakt oryginalny)

Tourist economy is a type of economic activity that is spread in many sections (divisions, classes and subclasses) of the national economy. Data from the World Travel and Tourism Council (WTTC) indicate that the contribution of tourist economy and tourist industry to creating GDP in Poland has been rising for the last years. WTTC also shows that the ratio of employment in tourist industry and economy to general employment has risen. The economic role of tourism also lies in its influence on the level of production and employment in other fields of economy. Basing on the secondary sources it can be stated that Poland's tourist economy plays a significant role in the national economy and its importance is likely to grow in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków 2000 s. 30.
 2. Bartoszewicz W., Łopaciński K., Prognozy rozwoju i tendencje w polskiej turystyce (2000-2015), Instytut Turystyki, Warszawa 2000, s. 6.
 3. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za 2003 rok, NBP, Warszawa 2004.
 4. Gołemski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Akademia Eko-nomiczna w Poznaniu, Poznań 1998 s. 24.
 5. Informacje i opracowania statystyczne, Turystyka w 2003 roku, GUS, Departament Turystyki Usług, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2004, s. 31.
 6. Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 11.
 7. Krapf K., Od empirii do teorii ruchu turystycznego, "Ruch Turystyczny", 1957, nr 1.
 8. ONZ-WTO, Terminologia turystyczna, Zalecenia, WTO, Warszawa 1995, s. 5.
 9. Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2001. Synteza, MGPiPS, Instytut Turystyki, Warszawa 2003, s. 52.
 10. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2001-2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Turystyki, Warszawa 2005, s. 45.
 11. Szubert-Zarzeczny U., Ekonomiczne podstawy turystyki, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 68.
 12. Terminologia turystyczna, Zalecenia WTO, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1995, s. 51-63.
 13. Victor T.C. Middleton., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu