BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stacharska-Targosz Jolanta
Tytuł
Organizacja i finansowanie turystyki dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych
Organization and Financing of Tourism for Disabled Persons in Rehabilitation Centers and Resorts
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 127-144, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja wypoczynku, Turystyka, Osoby niepełnosprawne, Finansowanie turystyki, Rehabilitacja niepełnosprawnych
Organization of leisure time, Tourism, Disabled people, Tourism financing, Rehabilitation of disabled persons
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto temat związany z wypoczynkiem osób niepełnosprawnych podczas turnusów rehabilitacyjnych w ośrodkach umiejscowionych nad Morzem Bałtyckim. Zwrócono szczególną uwagę na dostosowanie ośrodków do wymagań osób niepełnosprawnych (przystosowania architektoniczne) oraz programów rekreacyjno-turystycznych, które stanowią formę rehabilitacji. Przeanalizowano trzy wybrane ośrodki w Ustroniu Morskim pod względem oferty w zakresie rehabilitacji, leczenia i wypoczynku (wycieczek i innych atrakcji turystycznych) oraz kosztów pobytu ponoszonych przez osoby niepełnosprawne wraz z możliwościami częściowej fundacji. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses the subject of tourist offer for disabled persons on the example of rehabilitation centers situated on the Baltic Sea coast. Special attention is given to the centers' adjustment to the needs of persons with disabilities (removing architectural barriers) and to the availability of facilities and programs that could provide for a form of rehabilitation. Three selected holiday and resort centers in Ustroń Morski are reviewed in the context of their capability to offer rehabilitation, therapy and recreation programs (as well as trips and other tourist attractions); furthermore, the costs of such programs are analyzed along with the possibility of obtaining individual refunds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budny J., Projektowanie dla wszystkich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2004, s. 8.
 2. English S., Ratunek dla niewidomych, "The Times", 19.07.2006, cyt. za: Angora, nr 31 (841), 30 lipca 2006.
 3. Cichosz K., Zespól Downa - wada genetyczna, "Integracja" lipiec/sierpień, 4/2003.
 4. Gorajewska D., Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie równych szans, w: Społeczeństwo równych szans, red. D. Gorajewska, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2005.
 5. Henderson M., Myślą zamiast mięśniem, "The Times", 18.07.2006, cyt. za: Angora, nr 31 (841), 30 lipca 2006.
 6. Informator Ogólnopolski Rehabilitacja. Terapia Zajęciowa, Wydawnictwo Jaka Polska, Warszawa 2006.
 7. Jakubowski S., Środki techniczne w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną, w: Społeczeństwo równych szans, red. D. Gorajewska, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2005.
 8. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z 13.08.1997 r., nr 50, poz. 475).
 9. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (DzU 03, nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
 10. Raport o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia.
 11. Rozmowa z Marleną Skwiercz - dyrektorem ds. marketingu w Ośrodku Rehabilitacyjnym Leśna Polana w Ustroniu Morskim lipiec 2006.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DzU, nr 100, poz. 926).
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 02.75.690).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu realizacji obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych (DzU 02, nr 237, poz. 2010).
 15. Skalska T., Turystyka osób niepełnosprawnych. Ograniczenia i możliwości rozwoju, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 16. Szczepankowski B., Niesłyszący - głusi - głuchoniemi. Wyrównanie szans, WSiP, Warszawa 1999.
 17. Ulotka ośrodka rehabilitacyjnego Leśna Polana, 2006.
 18. Ulotka reklamowa Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Ewa, 2006.
 19. Ulotka reklamowa Ośrodka Klimczok, 2006 oraz strona internetowa www.klimczok.prv.pl
 20. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (DzU 03, nr 207, poz. 201.6).
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2001 r., nr 55, poz. 578 z późn. zm.).
 22. Załącznik Nr 8 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DzU z 2001, nr 66, poz. 665 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu