BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasztelan Armand (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Analiza porównawcza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska przemysłu spożywczego i tytoniowego w wybranych krajach UE
Comparative Analyses of Environmental Protection Investment Expenditure in Food, Beverages and Tobacco Products Industry in Chosen EU Countries
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 193-203, rys., tab.
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Ochrona środowiska, Przemysł spożywczy, Przemysł tytoniowy, Inwestycje w ochronę środowiska
Comparative analysis, Environmental protection, Food industry, Tobacco industry, Environmental investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność produkcyjna przemysłu spożywczego stanowi istotne źródło zanieczyszczenia środowiska w Polsce. Przemysł spożywczy w celu ograniczania bądź zapobiegania presji na środowisko, realizuje inwestycje proochronne. Autor opracowania podjął próbę analizy rozmiarów i struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska przemysłu spożywczego i tytoniowego w Polsce i innych wybranych państwach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

An article presents an analysis of both food and to tobacco industry environment protection investment input size and structure in Poland and chosen EU countries. Taking 2002 year as base - the most money per capita on above mentioned was spent by Dutch enterprises - almost 3,9 € and Spanish ones - 3 euro. As far as polish enterprises concerned, they spent only 0,6 € per capita. In gender structure of enterprises (branches 15-16) investment input an author noticed the domination of investment input reducing contamination. Regarding the directions of investment - the most money was spent on industrial wastes and water protection. Dutch enterprises were an exception - they spent the greater part of money on air and climate protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kasztelan A., Kierepka-Kasztelan A., Nakłady inwestycyjne na ochroną środowiska przemysłu rolno-spożywczego w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, "Wieś i Rolnictwo" 2005, nr 4, s. 124.
  2. Olson N., Eberhardson M., Environmental protection expenditure in Swedish industry. Evaluation of new variables, data quality and estimation methods. Statistics Sweden, Environmental Statistics, www.hscb.se/mkost/eng_publikationer.asp, dostęp: 07.04. 2005.
  3. Olson N., Refined Environmental protection expenditures in Sweden, Statistics Sweden, Environmental Statistics, www.hscb.se/mkost/eng_publikationer.asp, dostęp: 07. 04. 2005.
  4. Olsson N., Environmental protection expenditure by industry in the European Union, "Statistics in focus-Environment and energy" 2005, 9, s. 6.
  5. Siekierski J., Zuzek D., Problem zagrożeń środowiskowych wynikających z działalności pro-dukcyjnej przemysłu spożywczego (na przykładzie wybranych branż), "Roczniki Naukowe SERiA" t. 2, z. 3, Warszawa-Poznań-Zamość 2000, s. 225-226.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu