BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białowąs Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Długookresowe zmiany gospodarcze w Chinach jako czynnik ekspansji na rynki światowe
Long-Term Economic Changes in China as a Factor in Expansion to the World Markets
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 205-217, rys.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia strukturalne, Rozwój handlu, Transformacja handlu zagranicznego
Economic development, Systemic transformation, Structural transformation, Trade development, Transformation of foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
W okresie od roku 1949 Chińska Republika Ludowa przeszła transformację gospodarczą i ustrojową od centralnie planowanej kolektywnej i nieefektywnej do rynkowo zorientowanej, otwartej na rynki światowe i kapitał zagraniczny gospodarki. Wprowadzane zmiany w organizacji produkcji rolniczej i przemysłowej w latach 1949-1978 są przykładem nieskutecznej polityki gospodarczej zakładającej rozwój w warunkach autarkii. Otwarcie gospodarki po roku 1978 pozwoliło efektywniej wykorzystać istniejący potencjał gospodarczy, a napływ zachodniego kapitału i technologii podniósł konkurencyjność produkcji Chin na rynkach światowych. Zmiany gospodarcze w Chinach przyniosły sukces, dopiero gdy zaczęły odpowiadać na zachodzące w globalnej gospodarce i handlu światowym tendencje. (abstrakt oryginalny)

The author of this article presents importance of China's structural and market reform to economic expansion in the late 1970's and after. Reform and economic development in China have transformed not only the output structure but also the structure of investment and consumption. Reforms started in 1978 implemented open-door policy. Since 1980's external sector has been a leading factor in the economic reform drive. China's exports had grown rapidly in the late 1980's, mainly in the form of manufactures. The contribution of FDI to the expansion of China's foreign trade has been growing from 1% in 1985 to 55% in 2003. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carter C.A., Estrin A.J., Market Reforms Versus Structural Reforms in Rural China, "Journal of Comparative Economics", 29 (2001), s. 529.
 2. Chen C., Chang L., Zhang Y., The Role of Foreign Direct Investment in China's Post-1978 Economic Development, vol. 23, 1995, nr 4, s. 692.
 3. DRC Institute, Quarterly Report, March 1996, s. 41-42, [za:] R. Pomfret, Growth and Transition: Why Has China's Performance Been so Different?, "Journal of Comparative Economics 25 (1997), s. 427.
 4. Dutta M., China's industrial revolution: challenges for a macroeconomic agenda, "Journal of Asian Economics", 15 (2005), s. 1174.
 5. Jefferson G. H., Rawski T.G., Li W., Yuxin Z., Ownership, Productivity Change, and Financial Performance in Chinese Industry, "Journal of Comparative Economics", 28 (2000) s.788.
 6. Lardy N., The Role of Foreign Trade and Investment in China 's Economic Transformation, China Quarterly, December 1995, s. 1074 i 1076.
 7. Lin J.Y., Institutional reforms and dynamics of agricultural growth in China, Food Policy, vol. 22, 1997, nr 3, s. 203.
 8. Maddison A., Chinese Economic Performance in the Long Run, OECD Development Centre, Paris 1998, Table 3.14, s. 75.
 9. Naughton B., China's Emergence and Prospects as a trading Nation, Brookings Papers on Economic Activity 2, 1996, s. 276.
 10. Nygard J., Agricultural Development in China 1949-1997. Identification and review of key barriers to the development of grain production. International Business Economy Research Paper Series No. 6, Aalborg 2001, s. 33.
 11. Pomfret R., Growth and Transition: Why Has China's Performance Been so Different?, "Journal of Comparative Economics 25 (1997), s. 424.
 12. Shangquan G., China 's Economic Restructuring, Structural Adjustment and Social Stability, China Economic Review, vol. 8, 1997, nr 1, s. 86.
 13. UNCTAD, China in a Globalizing World, United Nations, New York and Geneva 2005, s. 63.
 14. Van Marrewijk C., International Trade and the World Economy, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 410.
 15. World Development Indicators, The World Bank [za:] M. Dutta, China 's industrial revolution: challenges for a macroeconomic agenda, Journal of Asian Economics 15 (2005), s. 1173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu