BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustynowicz Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Stabilność gospodarcza Rosji w najbliższej przyszłości
Russian Economic Stability in the Nearest Future
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 219-232, rys.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Sytuacja makroekonomiczna, System bankowy, Portfel kredytowy
Economy, Macroeconomic situation, Banking system, Credit portfolio
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Gospodarka Rosji często bywała poddawana wpływom zjawisk kryzysowych. Ostatni poważny kryzys gospodarczy z 1998 roku nie trwał długo, a po okresie stagnacji aż do chwili obecnej Rosja osiąga stabilny wzrost gospodarczy. Jednak źródła tego wzrostu są poza granicami kraju, a korzystna koniunktura cenowa na towary rosyjskiego eksportu w każdej chwili może się zmienić. Rosja nie jest gotowa do takiego biegu wydarzeń. Ponadto, najbardziej podatne na kryzysy ogniwo systemu gospodarczego w Rosji - system bankowy -również ma problemy ze stabilnością. Jeśli rządowa polityka nie zmieni się, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w latach 2006-2008 Rosję może ogarnąć kolejny kryzys systemowy. (abstrakt oryginalny)

Russian economy was often under the influence of crises. The last one in 1998 has not been time-consuming, and after the phase of stagnation Russia is taking benefits of stabile growth till now. However, the sources of this growth are off the country and the prices of Russian export goods could change at any moment. Russia is not prepared for this changes. Moreover, the most fragile part of Russian economy - the banking system - has some problems with stability. If Russian officials do not change their policy, it is possible that in 2006-2008 this country will face another systemic crisis. (original abstract
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Systemic Risk Report: February 2006, Fitch Ratings, 2006, p. 7.
 2. Banki żywut do trietjego proroczestwa, "Niezawisimaja gazieta", 09.02.2006, http://banki.ra/ news/bankpress/? ID= 127717.
 3. Biełousow A., Dołgosrocznyje triendy rossijskoj ekonomiki. Scenari ekonomiczeskogo raazwitija Rossii do 2020 goda, Centr Makroekonomiczeskogo analiza i kratkosrocznogo prognozirowanija, Moskwa 2005, s. 4-5.
 4. Biełousow A.R., Siużety ekonomiczeskogo rosta w 2005 godu, s. 39.
 5. Biłousow A. R., Siużety ekonomiczeskogo rosta w 2005 godu, materiały konferencji pt.: Strategie Rozwoju, 12 grudnia 2005 roku, Centr Makroekonomiczeskogo analiza i kratkosrocznogo planirowanija, Moskwa 2005, s. 35.
 6. de Villepoix A., Kommientarii po tiekuszim problemom rossijskogo bankowskogo siektora, Centralnyj bank Rossijskoj Fiedieracyi, http://www.cbr.ru/today/publications_reports/print.asp7file =VILLEPOIX.htm.
 7. Gławnyj itog krizisa: 98% rossijan nie wieriat bankam, news.ru, 31.08.2004, http://www. newsru.com/ finance/31aug2004/krizis.html.
 8. Honohan P., Banking Sector Crises and Inequality, World Bank Policy Research Working Paper 3659 WPS3659, July 2005, s. 20.
 9. Jerszow M., Ekonomiczeskij suwierienitiet Rossii w globalnoj ekonomikie, "Ekonomika", Moskwa 2005, s. 114-133.
 10. Jerszow M., Zubow W., Wozmożnosti i riki finansowoj intiegracyi, "Woprosy ekonomiki" 2005, nr 12, s. 6-7.
 11. Kimelman S., Adriuszyn S., Stabilizacyonnyj Fond i ekonomiczeskij rost, "Woprosy Ekonomiki" 2005, nr 11, s. 73.
 12. Pieried wyborami - 2008 Rossii grozit bankowskij krizis, utwierżdajut ekspierty, news.ru, 19.12.2005, http://www.newsru.com/finance/19dec2005/banks.html.
 13. Putin podtwierdił pozicyju zaprìeta na otbytije fillialow innobankow w Rossii, Banki.ru, 31.01.2006, http://banki.ru/news/topnews/?ID=l24051.
 14. Sawatiugin A., Stabilizacyonnyj fond: formirowanije i ispolzowanije, "Finansy" 2004, nr 12, s. 5.
 15. Sztajchner A., Sowriemiennyje tendencyi razwitija rossijskogo bankowskogo siektora, "Woprosy ekonomiki" 2005, nr 12, s. 18-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu