BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosińska Dorota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Jankiewicz-Siwek Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Metoda reprezentacyjna i jej wybrane zastosowania w badaniach społeczno-gospodarczych
Sampling and Examples of Some Applications in Social-Economic Surveys
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 233-241, tab.
Słowa kluczowe
Badania społeczno-ekonomiczne, Badania reprezentacyjne, Metody statystyczne
Socio-economic research, Sampling survey, Statistical methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metoda reprezentacyjna jest metodą badania częściowego, która polega na losowym wyborze próby z populacji skończonej, a wyniki z próby są uogólniane na całą populację. W życiu społeczno-gospodarczym najczęściej spotykamy takie właśnie populacje. Metoda reprezentacyjna umożliwia uzyskanie ocen parametrów zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy populacje są bardzo liczne lub badanie ma charakter niszczący i nie jest możliwe przeprowadzenie badania pełnego. Badanie prowadzone metodą reprezentacyjną jest krótsze i tańsze w realizacji niż badanie pełne. Powodem zajęcia się metodą reprezentacyjną są jej liczne zalety, a także wiele praktycznych zastosowań. W artykule w sposób syntetyczny opisano metodę reprezentacyjną, jej rys historyczny, wybrane zastosowania w badaniach społeczno-gospodarczych w Polsce oraz błędy występujące w badaniach reprezentacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Sample surveys consist on probability selection of samples from finite populations and results from samples are generalized on the whole population. The most frequently met populations in our social-economic reality are the finite ones. Sample surveys allow to obtain estimates of parameters especially when a population is very large or when as a result of testing all the considered units are destroyed and it is impossible to conduct a full-scale survey. Sample survey takes less time and is cheaper than full-scale survey. We have taken up the sampling because sample surveys have a lot of advantages and many practical applications. In this paper we presented methodology of sample surveys, short history of sampling and some of its applications in social-economic surveys. We dealt with populations, sample sizes, sampling selection schemes, sampling frames and methods of estimation in social-economic surveys conducted in our country. We presented both sampling and non-sampling errors occurring in sample surveys. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bracha C., Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 26-27.
  2. Kordos J., Dokładność danych w badaniach społecznych, GUS, Warszawa 1987, s. 24-25.
  3. Neyman J., On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method ą Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection, "Journal of the Royal Statistical Society" 1934, nr97, s. 558-606.
  4. Pawłowski Z., Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa 1972, s. 74.
  5. Szulc S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 1967, s. 616-617.
  6. Zasępa R., Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa 1972, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu