BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorski Czesław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Dopuszczalność konfliktów w organizacji
Admitting Conflicts in Organization
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 245-257
Słowa kluczowe
Przyczyny konfliktów, Konflikty w przedsiębiorstwie, Zarządzanie konfliktami, Etyka przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Causes of conflicts, Conflicts in organisation, Conflict management, Corporate ethics, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy etycznych aspektów wykorzystania konfliktów w procesie zarządzania. Wyjaśniono w nim istotę i przyczyny konfliktów oraz przedstawiono ich kontekst kooperacyjny i rywalizacyjny. Za dopuszczalne, a często korzystne dla organizacji uznano konflikty w kontekście kooperacyjnym oraz konkurencję. Wykluczono natomiast walkę jako konflikt, w którym strony nie respektują reguł moralnych i obyczajowych. Szczególną uwagę poświęcono współczesnemu, interaktywnemu podejściu do konfliktów, które stosowane jest w metodzie zarządzania przez konflikt. Dokonano krytycznej oceny niektórych zachowań kierowniczych występujących w tej metodzie zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Subject of consideration in this paper are some conditions of admitting conflicts in organizations. The paper are divided into four parts. In the first part definition and kinds of conflicts are presented as well as cultural, structural, functional and personality's reasons different conflict's situations. In the second part co-operative and competitive context of conflict are explained. Third part of the paper is concentrate on contemporary interactive approach to conflicts which is visible in management by conflict. Evaluation of manager's behavior in conflict's situation from ethical point of view is included in the last part of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fischer R., Ury W., Dochodząc do tak. Porozumiewanie się bez poddawania, PWE, Warszawa 1993, s. 28.
 2. Fritchie R., Leary M., Konflikty w przedsiębiorstwie, Petit, Warszawa 1999, s. 25.
 3. Haber L., Management - zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1998, s. 234.
 4. Lewicki R.J., Litterer J.A., Saunders D.M., Minton J.W., Negotiation. Readings, Exercises and Cases, Irwin, Burr Ridge 1993, s. 5.
 5. McAfee R.B., Champagne P.J., Organizational Behavior. A Manager's View, West Publishing Comp., New York 1987, s. 343.
 6. Mucha J., Konflikt i społeczeństwo, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 31.
 7. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 101.
 8. Rummel-Syska Z., Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa 1990, s. 24.
 9. Rządca R., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003, s. 46-47.
 10. Tyszka T., Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier, WN-T, Warszawa 1978, s. 62.
 11. Walton R.E., McKersie R.B., A Behavioral Theory of Labor Negotiations, ILR Press, New York 1993, s. 3.
 12. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991, s. 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu