BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Grela Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Gospodarka Oparta na Wiedzy szansą na sukces i doskonalenie organizacji
Knowledge Based Economy as An Opportunity for Success and Organization Excellence
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 259-273, rys., tab.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Doskonalenie organizacji
Knowledge-based economy, Information society, Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano istotę i rolę Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) w społeczeństwie wiedzy, wskazując, że jest ona szansą na sukces i doskonalenie organizacji. Dokonano przeglądu określeń GOW spotykanych w literaturze i w praktyce. Wskazano podstawowe filary wiedzy oraz pokazano cechy GOW. Przedstawiono wybrane wskaźniki GOW. Pokazano metodologię KAM (ang. Knowledge Assessment Methodology). Przedstawiono podstawowe wskaźniki KAM dla Unii Europejskiej. Zobrazowano graficznie wybrane wskaźniki. Pokazano także podstawowe wskaźniki KAM dla Polski wiatach 1995-2003 oraz zmiany wskaźnika gospodarki wiedzy dla Polski na tle innych krajów świata. (abstrakt oryginalny)

Article presents Knowledge Based Economy (KBE) being crucial for success and excellence in organizations. There are various definitions of KBE as contributed by institutions, university and business people. Author presents pillars of knowledge in KBE and characterizes many of its aspects. Knowledge Assessment Methodology (KAM World Bank expert methodology) is used to present the impact of the concept in EU countries (illustrated with graph). Some fundamental KAM indicators assess Poland's knowledge economy development for 1995-2003. Indicators are valuable in assessing how Poland ranks compared to the rest of the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. XI.2005 roku. Sprawy nauki, Biuletyn MEiN 2005, nr 12, s. 35.
 2. Arab Knowledge Management Society Total Abu-Ghazeleh International Society Towards an Arab Knowledge Society, Joint Report, May 2001, s. 2.
 3. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York 1973.
 4. Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Cambridge 1999.
 5. Ciechanowicz W., Cywilizacja, rozwój i zagrożenia, "Aura" 2002, nr 2, s. 6.
 6. Dahlman C., Andersson T. [red.], Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition. Information Society, OECD, World Bank Institute 2000.
 7. Derek H.C. Chen., Carl J. Dahlman., The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington 2006.
 8. Dolińska M., Wiedza, procesy uczenia się w działalności organizacji uczących się, [w:] Za-rządzanie wiedzą. Wybrane problemy, red. A. Szuwarzyński, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004, s. 10-18.
 9. Drucker P., Praktyka zarządzania, AE Kraków 1994.
 10. Drucker P.F., Post-capitalist Society, HarperBusiness, New York 1994.
 11. Drucker P.F., The Age of Social Transformation, "The Atlantic Monthly", November 1994.
 12. Emerson R.W., Natura, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 26.
 13. Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski. Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Warszawa-Kraków 2002, s. 9.
 14. Gospodarka Oparta na Wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 2001.
 15. Handy Ch., The Age of Unreason, Century Business, London 1993.
 16. Koźmiński A., Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy, wystąpienie podczas konferencji "Polska w XXI wieku" w Pałacu Prezydenta RP.
 17. Naisbitt J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 1997.
 18. Our Competitive Future: Building the Knowledge Economy, United Kingdom Department of Trade and Industry, Secretary of State for Trade and Industry, Vol. Cm 4176. London.
 19. Sakaiya T., The Knowledge-Value Revolution or an History of the Future, Kodanshe Inter-national, New York-Tokyo 1992.
 20. Savage Ch.M., Fifth Generation Management, Butterworth-Heinemann, Newton 1996.
 21. Thurow L.C., Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies, and Nations in the Knowledge-Based Economy, HarperBusiness, New York 1999.
 22. Toffler A., Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century, Bantam Books, New York 1990.
 23. Toffler A., Trzecia Fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 24. Zaliwski A., Korporacyjne bazy danych. Warszawa 2000, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu