BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Źródła informacji a zarządzanie portfelem na rynku kapitałowym
Sources of Information and Capital Market Portfolio Management
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 275-286, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Źródła informacji, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Instrumenty rynku kapitałowego
Capital market, Information source, Management of investment portfolio, Capital market instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wybrane aspekty wykorzystania źródeł informacji w strategiach inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Prezentowana jest rola informacji w klasycznych teoriach rynku kapitałowego i zarządzania portfelem. Jednocześnie wskazane są nowe potrzeby informacyjne inwestorów na rynku kapitałowym oraz przykłady nowych instrumentów, jakie są im oferowane (np. opcje na wskaźniki makroekonomiczne). W dalszej części artykułu prezentowane są wyniki badań nt. wykorzystywanych źródeł informacji, przeprowadzonych przez autora wśród polskich inwestorów indywidualnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents some aspects of information use for capital market investment strategies. First, the role of information in capital market theories is presented. It is shown that new information does not matter for theories like CAPM or Markowitz portfolio since market efficiency is assumed. On the other hand, investors do take into account all information that arises on the market, not only statistic indicators like average returns, variance or covariance. After that, demand for new kind of information relevant for investors and new financial instruments like derivatives on economic data are mentioned. Finally, the results of research provided by the author for Polish capital market show sources of information and their relevance for short-term and long-term investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bronstein H., Wall Street zmienia sposób oceny rynków wschodzących, http://biznes.onet.pl, 23 października 2001 roku.
  2. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 55.
  3. Neely Ch.J., Options on Economic Data, Federal Reserve Bank of St. Louis, "International Economic Trends" 2002, nr 11, s. 1. http://www.goldmansachs.com/econderivs/.
  4. Oleński J., Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, s. 52.
  5. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001, s 29.
  6. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. 2, Agencja Wydawnicza Placet, War-szawa 1997, s. 11.
  7. Wierzbicki A.P., Informacja jako zasób: wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 12, s. 74-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu