BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolibok Piotr (Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.; Grupa Finans-Servis w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie modelu CAPM optymalizacji struktury kapitałowej spółek giełdowych
Implementation of CAPM in Optimization of Capital Structure of Listed Companies
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 287-303, rys., tab.
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Koszt kapitału, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Company capital structure, Stock market companies, Capital cost, Market value of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stosunkowo prostym narzędziem analitycznym umożliwiającym oszacowanie wpływu zmian struktury kapitałowej na wartość rynkową przedsiębiorstwa jest model wyceny aktywów kapitałowych. W niniejszym artykule zaprezentowano dwa podejścia metodologiczne do zagadnienia zastosowania tego modelu w procesie optymalizacji struktury kapitałowej na przykładzie spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wykorzystanie odmiennych metod pozwoliło na ukazanie znaczenia ryzyka niewypłacalności dla prawidłowego oszacowania kosztu kapitałów własnych przy różnych poziomach zadłużenia. Odpowiednie uwzględnienie w procesie analitycznym skutków występowania tego rodzaju ryzyka finansowego pozwala bowiem na zachowanie spójności zarówno z klasycznym modelem Modiglianiego-Millera, jak i z obserwacjami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)

Effective finance management of publicly traded companies requires taking into consideration the two-way flow of information between a given entity and the capital market. Aiming at maximization of owners' benefits causes that the use of proper analytical tools serving for predicting the influence of strategic financial decisions on company's market value becomes necessary. Determination of the most advantageous capital structure is a decision area of a particular significance for the market value of an enterprise. This article depicts the implementation of CAPM in the capital structure optimization process on the example of a company listed on Warsaw Stock Exchange. The use of two different methodological approaches enabled to demonstrate the significance of the default risk for the correct estimation of the cost of equity at the variable indebtment level. It was shown that taking the influence of this risk into consideration is necessary for maintaining coherence of conducted analyses with Modigliani-Miller theorems as well as empirical observations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brealey R., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 629.
  2. Brigham E.F., Gapensky L.C., Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2000, s. 542.
  3. Cohen R., An Analytical Process for Generating the WA CC Curve and Locating the Optimal Capital Structure WILMOTT Magazine", November 2004, s. 89, oraz http://rdcohen.50megs.com/ocsabstract html.
  4. Damodaran A., Damodaran on valuation, Security analysis for investment and corporate finance, John Wiley & Sons, New York 1994, s. 31.
  5. Damodaran A., Valutazione delle aziende, APOGEO, Milano 2002, s. 37.
  6. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 14.
  7. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000, s. 236.
  8. Ju N., Parrino R., Poteshman A., Weisbach M., Horses and rabbits? Optimal dynamic capital structure from shareholder and manager perspectives, NBER, Working Paper 9327 November 2002, s. 3.
  9. Komajda E., Koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 6, s. 21.
  10. Welch I., Columbus' egg: the real determinant of capital structure, NBER, Working Paper 8782, February 2002, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu