BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panas Krystyna Teresa (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
The Level of Emotional Intelligence and the Faces of Emotional Blackmail of Girls at the Youth Detention Centre and the Young Offenders' Institution in in Warsaw Falenica
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 187-203, tab., bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Inteligencja emocjonalna, Przestępczość, Młodzież
Emotional intelligence, Crime, Youth
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
zakład poprawczy w Warszawie-Falenicy
Abstrakt
Contemporary psychology in the description of the self is beginning to take into consideration - apart from the self described as a static, unchanging structure - the point of view of phenomenology, the perspective of the subjects through self-description, their narration in the context of functioning in social relations and inner experience. Revealing of self in self-description is determined to a large extent by the surrounding reality. It can be especially significant in young people in the period of adolescence. Their self-esteem is a personality trait for which social relations are responsible to a great extent. Adolescents build their self-esteem on the basis of personal experiences and emotional relationships with their families or friends (the community surrounding them). The appropriate functioning of young people can be ensured by high self-esteem formed by satisfying psychological needs such as acceptance, security, autonomy, belonging as well as the appropriate level of emotional intelligence. Self-esteem formed on negative family and social role models can, on the other hand, lead to the formation of negative identity, and thereby inappropriate peer relationships. The presented research refers to girls who are staying at the Youth Detention Centre and Young Offenders' Institution in Warsaw Falenica according to the ruling of Family Division and Juvenile Court. The presented research is a pilot study. It charts a new scope of research. It can also be used in the work of tutors, social therapists and social workers taking care of juveniles both during and after their stay at the Young Offenders' Institution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk, W., 2009. Wielość Ja w ujęciu poznawczym i dialogowym. Próba integracji podejść. Przegląd Psychologiczny,52,
  2. Forward, S., Frazier, D. 2007. Szantaż emocjonalny, Gdańsk: GWP.
  3. Jaworowska, A., Matczak, A. 2008. Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Handbook. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
  4. Mayer, J.D., Salovey, P. 1999. Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  5. Pawelec, M., Łukasiewicz, J. 2012. Szantaż emocjonalny w relacjach rówieśniczych. Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 4(59).
  6. Salovey, P., Mayer, J.D. 1990. Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9.
  7. Ziółkowska, B. 2005. Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać, [in:] A. I. Brzezińska (ed. by) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu