BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wroński Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wybrane problemy wdrażania rozwiązań wspomagających zarządzanie
Selected Problems in Implementing Methods Supporting Management
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 323-333, tab.
Słowa kluczowe
Systemy wspomagania zarządzania, Systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Badanie efektywności, Efektywność zarządzania
Management support systems, Decision Support Systems (DSS), Enterprise management, Research efficiency, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach w warunkach zintegrowanego rynku europejskiego wymagają od menedżerów podejmowania decyzji na podstawie istotnych informacji. Artykuł prezentuje podsumowanie wyników badań ankietowych na temat wdrażania metod wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. Badania zostały przeprowadzone w 31 przedsiębiorstwach województwa lubelskiego w latach 2002 i 2004. Wszystkie posiadały certyfikat jakości ISO 9000:2000. Wnioski dotyczą problemów we wprowadzaniu m.in. controllingu, rachunku kosztów czy reorganizacji procesów, czynników hamujących wykorzystanie i rozwój nowych metod zarządzania w badanych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Changes occurring in enterprises, in conditions of integrated European markets require from managers to make decisions based on substantial information on the business activity. This article presents summary results of questionnaire research on using and implementing methods which help in managing companies. Research was carried out in 31 enterprises which have ISO 9000:2000 in the Lublin Region, in the years: 2002 and 2004. The conclusions concern for example problems of implementation of cost accounting and management accounting methods, factors restrictive in using e.g. controlling, reengineering in management and the main direction of improvement management methods in those enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Strategia jakości przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 9, s. 29-32.
  2. Chalastra M., Zasady wdrożenia systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie controllingu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 4.
  3. Cobb I., Innes J., Mitchell F., Activity-Based Costing Problems: the British Experience, Di-scussion Papers in Accountancy & Business Finance, University of Dundee, December 1992, s. 20-25.
  4. Dyhdalewicz A., Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wyniki badań, [w:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 33-38.
  5. Gil W., Warunki wdrażania informatycznych systemów rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2000, nr 1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000, 24-30.
  6. Grudzewski W.M., Hejduk I., Kierunki rozwoju zarządzania a globalizacja, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 1, s. 3-9.
  7. Januszewski A., Warunki wdrożenia budżetowania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 1, 66-67.
  8. Sariusz-Wolski Z., ERP, ECR etc., czyli nowoczesne systemy zarządzania w marketingu i logistyce, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2002, nr 1, s. 26-28.
  9. Wielicki T.R., Ewolucyjny model doskonalenia firmy XXI wieku: od ISO i TQM do organizacji inteligentnej, "Organizacja i Kierowanie" 1990, nr 4, s. 27-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu