BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Akademia Rolnicza w Lublinie)
Tytuł
Marketingowa orientacja współczesnego przedsiębiorstwa a jego zdolność kreowania wartości oczekiwanej przez odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych
Marketing Orientation of a Contemporary Enterprise and Its Capability of Creating Values Expected by Outer and Inner Customers
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 337-349, rys., tab.
Słowa kluczowe
Orientacja marketingowa, Marketing przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Marketing orientation, Enterprise marketing, Creating company's value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane z marketingową orientacją współczesnego przedsiębiorstwa. Wskazano w nim działania, których stosowanie przesądza o praktycznej realizacji orientacji marketingowej oraz cechy przedsiębiorstw zorientowanych marketingowo, wśród których ważne miejsce zajmują czynniki niematerialne związane z pracownikami jako adresatami marketingu personalnego. Podkreślono także fakt występowania wielu barier obniżających zdolność przedsiębiorstwa do kreowania wartości, jeśli działa ono niezgodnie z zasadami nowoczesnej orientacji marketingowej. W artykule wskazano ponadto korzyści, jakie może osiągnąć współczesna organizacja dzięki kreowaniu wartości oczekiwanych przez nabywców wewnętrznych i zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

In the article problems related to marketing orientation of an enterprise were presented. Activities which are implemented by enterprises representing mentioned orientation were described too. In the next part of this work the main features of this kind of the enterprises were listed which include not material factors related to employees as addressees of personnel marketing. The most important barriers decreasing capability of an enterprise to creating value were also shown. At the end of the article the main advantages which may gain contemporary organization thanks creating values expected by inner and outer customers were pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A., Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie, z. 292, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 2. Batra G.S., Human resource auditing as a toi of human resource valuation: interface and emerging practices, "Managerial Auditing Journal" 1996, vol. 11, nr 8, s 28.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 346-347.
 4. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 171.
 5. Dicker S., Integrated measurement - what is it and how can it help your company?, www.watsonwyatt.com/europe/, 2003.
 6. Guzzo R., Matthewman J., UK Human Capital Management - CFO's perspective, www.mercerhr.com/ferefencecontent.
 7. Hendler A., Drzewo wartości, "Businessman Magazine" 2002, nr 7, s. 99.
 8. Hendler A., Uskrzydleni przez kryzys, "Businessman Magazine" 2002, nr 10, s. 122.
 9. Human Capital Index - European Survey Report 2002. Where is value found? www.watsonwyatt.com/research.
 10. Innobarometer 2002, European Communities 2003, s. 32-33.
 11. Na czym opierają się regularne sukcesy?, "Zarządzanie na Świecie" 2003, nr 8, s. 10-12.
 12. Stańczyk-Hugiet E., Zarządzanie wiedzą a kreowanie wartości, "Przegląd Organizacji", 2003, nr 7-8, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu