BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Elżbieta Maria (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Cele właścicieli a cele przedsiębiorstwa
The Goals of Shareholders and the Goals of the Firm
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 351-364
Słowa kluczowe
Wartość dla akcjonariuszy, Cele przedsiębiorstwa, Teoria agencji, Teoria grup, Zarządzanie przez wartość
Shareholder Value (SHV), Corporate objectives, Agency theory, Groups theory, Management by value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z popularnej w ostatnich latach koncepcji zarządzania przez wartość wynika, że celem nadrzędnym funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej winna być maksymalizacja majątku właściciela. Eksponowana potrzeba realizowania przez menedżerów oczekiwań stawianych przez właścicieli wynika z rozdzielenia własności i zarządzania oraz ujawnienia różnic w interesach właścicieli i zarządzających. W artykule zostały przedstawione wybrane koncepcje opisujące relację celów akcjonariuszy oraz przedsiębiorstwa, w tym m.in.: teoria agencji oraz teoria grup udziałowych. Wielość teorii podejmujących próbę wyjaśnienia tych relacji oznacza, że są one istotne z punktu widzenia procesu zarządzania przedsiębiorstwem, jego efektywności oraz z punktu widzenia kształtu i efektywności rynku kapitałowego w gospodarce. (abstrakt oryginalny)

Since early nineties the shareholder value is perceived as a goal of a firm. It means that the corporation should be managed to maximize the price of its stock, which is equivalent to maximizing shareholders' wealth. This goal must be taken into account when making decision by management and the managers should act in the best interests of shareholders. There is possibility that managers would take actions not considering the interests and goals of shareholders. The problem of such managers' activity is called agency problem. Management and shareholders interests might differ. The managers may want to use company funds to benefit them but cost the shareholders. The shareholders use lots of different tools to make the managers behave for shareholders sake. The shareholders may employ the following incentives: board of directors, compensation, debt decisions, stock options. There are different theories describing the relation between the shareholders, corporation and managers, e.g. agency theory, stakeholder perspective. Every theory offers many ways of tackling different goals. This article focuses on three theories to show the wider context of shareholders - firm relation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., Davis J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 83.
 2. Campbell A., Alexander M., What's Wrong with Strategy?, Harvard Business Review, Nov/Dec 1997, vol. 75, issue 6.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. Gajdka J., Teorie struktury kapitału Uch aplikacja w warunkach polskich, WUŁ, Łódź 2002, s. 189.
 5. Janusz T., Stos D., Problemy wynagradzania zarządów spółek kapitałowych w systemie nad-zoru właścicielskiego, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, PWN, Warszawa 1999, s. 150-151.
 6. Jensen M.C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objectives Function, "Business Ethics Quarterly", January 2001, vol. 12, no 1.
 7. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002, s. 12-14.
 8. Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, POLTEXT, Warszawa 1999, s. 42.
 9. Mesjasz Cz., Kontrakty menedżerskie jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 62.
 10. Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, PWN, Warszawa 1999.
 11. Peszko A., Funkcje i metody nadzoru właścicielskiego w spółkach, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, pod red. S. Rudolf, PWN, Warszawa 1999, s. 43.
 12. Postrach K., Struktura własności a efektywność nadzoru właścicielskiego, [w:] Nadzór wła-ścicielski w spółkach prawa handlowego, pod red. S. Rudolfa, PWN, Warszawa 1999, s. 118.
 13. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 14. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2002.
 15. Stewart G.B., The Quest for Value. The EVA TM Management Guide, Harper Business, New York 1991.
 16. Szablewski A., Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000, s. 15.
 17. Tittenbrun J., Ekonomiczny sens prywatyzacji, Wyd. Fundacja Humaniora, Poznań 1995, s. 133.
 18. Urbanek P., Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red S. Rudolf, PWN, Warszawa 1999, s. 134-135.
 19. Wrońska E.M., Model przedsiębiorstwa, system nadzoru korporacyjnego a tworzenie wartości dla akcjonariuszy, praca zbiorowa, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 109-116.
 20. Wrońska E.M., Rola finansów w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, UMCS, Lublin 2001, s. 339-351.
 21. Wrońska E.M., Wartość dla akcjonariuszy czy wartość dla wszystkich zainteresowanych stron?, "UMCS", sectio H, Oeconomia, vol. XXXVIII, Lublin 2004, s. 397-408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu