BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ocena innowacyjności własnego przedsiębiorstwa na tle konkurencji
Evaluation of Innovativeness of the Own Enterprise Compared to Competition
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 365-381, rys., tab.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Badanie opinii, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Audyt innowacyjności, Innowacje w organizacji
Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Opinion research, Innovative enterprises, Innovation audit, Innovations in organization
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W publikacji omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród kierowników przedsiębiorstw funkcjonujących w byłej Unii Europejskiej (15 UE) na temat czynników kształtujących silne i słabe strony firm w zakresie innowacji. Problematykę tę scharakteryzowano przy pomocy następujących mierników:
 1. udziału opinii kierowników (samoocena) o innowacyjności własnego przedsiębiorstwa na tle głównych konkurentów, w ogólnej liczbie badanych,
 2. udziału opinii kierowników o najważniejszych czynnikach objaśniających silne strony własnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji, w ogólnej liczbie badanych,
 3. udziału opinii kierowników o najważniejszych, niezaspokojonych potrzebach (słabe strony) własnego przedsiębiorstwa w zakresie innowacji, w ogólnej liczbie badanych.
 4. Wartości tych mierników pozwoliły stworzyć obraz przedsiębiorstwa innowacyjnego w UE, mogącego stanowić benchmark dla firm polskich. (abstrakt oryginalny)

  In this publication the results of empirical researches carried out among managers of the enterprises functioning in European Union are discussed. Mentioned researches related to shaping strong and weak sides of the firms in the range of the innovations. This problem is characterized by the following measures:
  1. percentage share of the managers' opinions (self-opinion) about innovativeness of the own enterprise against a background of the main competitors,
  2. percentage share of the managers' opinions about the most important factors explaining strong and weak sides of the own enterprise in the range of the innovations,
  3. percentage share of the managers' opinions about the most important unsatisfied needs (weak sides) of the own enterprise in the range of the innovations.
  4. Values of these measures allowed to create a picture of the innovation enterprise in EU, which can makes the benchmark for Polish firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Dylematy zarządzania działalnością innowacyjną, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1, red. R. Knosala, WNT, Warszawa 2004, s. 77-86.
 2. Baruk J., Innowacje elementem strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, [w:] W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, cz. 2, red. J. Czarnota, M. Moszkowicz, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, s. 238-248.
 3. Baruk J., Istota innowacji i ich wpływ na rozwój regionów, [w:] Jakość życia w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 319-327.
 4. Baruk J., Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 1, s. 11-14.
 5. Baruk J., Wiedza I innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 4, s. 20-34.
 6. Innobarometer 2002, European Commission 2003, Directorate-General for Enterprise, EUR 17057, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu