BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strahl Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Walesiak Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kilka uwag do artykułu J. Szanduły pt. "Uwagi do unitaryzacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym"
Some Remarks to the Article of J. Szanduła "Notes to Unitarisation Variables in the Border Reference System"
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2014, vol. 61, z. 4, s. 449-451, bibliogr. s. 451
Statistical Review
Słowa kluczowe
Metoda unitaryzacji zerowej, Porządkowanie liniowe, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Zero unitarization method, Linear ordering, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedź na artykuł polemiczny Jacka Szanduły (Uwagi do unitaryzacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym, "Przegląd Statystyczny", 2014, vol. 61, z. 2, s. 147-167). Autorzy stwierdzają, że: "propozycja J. Szanduły wzbogaca i uzupełnia zagadnienie przekształcania wartości zmiennych w referencyjnym systemie granicznym nie negując jednocześnie przydatności naszego rozwiązania. Są to dwie odmienne koncepcje".
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T., (1988), Metody statystycznej analizy porównawczej, w: Zeliaś A., (red.), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa, 235-260.
  2. Grabiński T., (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  3. Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziałiu krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307-327.
  4. Strahl D., Walesiak M., (1997), Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, Przegląd Statystyczny, 44(1), 69-77.
  5. Szandułia J., (2014), Uwagi do unitaryzacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym, Przegląd Statystyczny, 61 (2), 147-167
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu