BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak-Stawska Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
EVP na przykładzie Orange Polska S.A
Creation of EVP on the Example of Orange Poland S.A
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 26-34, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Wizerunek pracodawcy, Rekrutacja pracowników
Employer branding, Employee recruitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Employee value proposition (EVP), czyli tzw. propozycje wartości dla pracownika, stanowią zestaw korzyści oferowanych przez organizację obecnym i potencjalnym pracownikom. Kształtowanie EVP jest jednym z działań podejmowanych w ramach planowania aktywności związanych z kreowaniem wizerunku marki organizacji jako pracodawcy. Na rynku polskim jest to zjawisko stosunkowo nowe i zyskujące na znaczeniu. W pierwszej części artykułu zawarto odniesienie do teorii dotyczącej istoty EVP, etapów procesu formowania oraz komunikowania danych wartości wewnętrznemu i zewnętrznemu rynkowi pracy. Dalsza część opracowania ma charakter empiryczny. Przedstawiono procedurę budowy propozycji wartości dla pracownika w Orange Polska S.A. oraz sposoby ich komunikowania do określonych grup docelowych.(abstrakt oryginalny)

Employee value proposition (EVP) provides a set of benefits offered by the organization to potential employees. It is a relatively new phenomenon on the Polish market. The first part of the article includes reference to theories on the essence of EVP, steps in the process of forming and communicating given values to the internal and external labor market. The next part of the paper is empirical. The author presents a procedure for the construction of the values proposition for an employee in Orange Poland SA and the way of their communicate to specific target groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barrow S., Mosley R., 2005, The Employer Brand, Bringing the Best of Brand Management of People at Work, Wiley, Chichester.
  2. Baruk A., 2006, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa, s. 11, 36.
  3. Kantowicz-Gdańska M., 2009, Employer branding - kwestie definicji i modelu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6, s. 55-56.
  4. Kozłowski M., 2012, Employer branding, budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 13, 31, 50-51, 91.
  5. Listwan T. (red.), 2005, Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
  6. Mayo A., 2001, The Human Value of the Enterprise, Nicholas Brealey Publishing, London-Boston.
  7. Minchington B., 2010, Employer Brand Leadership: a Global Perspective, Collective Learning Australia.
  8. Wojtaszczyk K., 2012, Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu