BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kister Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Modele kosztów jakości w teorii i praktyce
Quality Costs Models in Theory and Practice
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 383-394
Słowa kluczowe
Modele kosztów, Koszty jakości, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość
Cost models, Quality costs, Quality management, Total Quality Management (TQM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze spotkać można różnorodne klasyfikacje kosztów jakości. Modele te prezentują koszty związane z jakością procesu wytwarzania, funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także całego cyklu życia produktu, począwszy od jego powstania aż po likwidację. Większość autorytetów z dziedziny jakości prezentuje pogląd, iż koszty jakości powinny być ujęte w ramach następujących grup: koszty zapobiegania, koszty oceny oraz koszty niezgodności wewnętrznych i zewnętrznych. Pogląd ten potwierdza praktyka, przedsiębiorstwa najczęściej ujmują koszty jakości według powyższego schematu. Uszczegółowienie pozycji kosztów pozwala na identyfikację wszystkich kosztów związanych z jakością, w tym na porównanie nakładów na jakość z jej negatywnymi skutkami. (abstrakt oryginalny)

In the literature can be found the diverse classifications of the quality costs. These models present costs connected with the quality of the production process, the functioning of organization and in the cycle of product life. Majority of the authorities express a view that the quality costs should be presented in four groups: the prevention costs, the appraisal costs ant the failure costs. Many companies applied this model. Expanding the cost items permits to identify all costs connected with the quality and compare outlays on quality with negative results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. BS 6143 Guide to the economics of quality, Part 1, Process cost model.
 2. Główczyk J., Uniwersalny słownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2000, s. 216.
 3. Gryna F.M., Juran J.M., Jakość - projektowanie, analiza, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974, s. 78-79.
 4. Harrington H.J., Poor - Quality Cost, Marcel Dakker Inc., ASQC Quality Press, New York and Basel Milwaukee 1987, s. 54.
 5. Juran J.M., Gryna F.M., Jakość, projektowanie, analiza, PWE, Warszawa 1989, s. 69.
 6. Juran J.M., Juran of Leadership for Quality: An Executive Handbook, Free Press, New York 1989, s. 199.
 7. Kindlarski E., Zarządzanie przez jakość w Japonii i USA, Wydawnictwo Bellona 1993, s. 4.
 8. Kister A., Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Lisiecka K., Koszty zapewnienia jakości a ekonomika jakości. Problemy teorii i dylematy praktyki, "Problemy Jakości" 1999, nr 2, s. 11.
 10. Lisiecka K., Rachunek kosztów jakości - narzędziem obniżki kosztów własnych wytworzenia, [w:] Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, red. T. Wawak, Wydawnictwo PKN, Warszawa 1996, s. 36.
 11. Mała encyklopedia jakości, red. B. Oyrzanowski., PWE, Warszawa 1984.
 12. Nixon F., Jakość i niezawodność a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1974, s. 38.
 13. Nowak W.A., Rachunkowość a zarządzanie jakością, "Rachunkowość" 1996, nr 6, s. 288.
 14. PN-ISO 9004:1996. Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości, PKN, Warszawa 1996.
 15. Porter L.J., Rayner P., Quality Costing for Total Quality Management, International Journal of Production Economics, April 1992, s. 69-71 i n.
 16. Shah K., Mandal P., Issues related to implementing quality cost programs - a review, "Total Quality Management" 1999, 10, s. 1093-1106.
 17. Wawak T., Koszty jakości, Materiały z II Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Szczyrk 26-28.09.1994, http://econ.law.uj.edu.pl/wawak3.html.
 18. Wawak T., Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1997, s. 43-44.
 19. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, s. 76.
 20. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, s. 73, za: W.J. Masser, The Quality Management and Quality Costs, Industrial Quality Control, October 1957.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu