BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosz Bogna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) z perspektywy pracowników
Corporate Social Responsibility (CSR) - from the Perspective of Employees
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 35-45, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka, Równowaga, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Corporate Social Responsibility (CSR), Ethics, Balance, Employees in enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wskazanie potrzeby realizacji badań w obszarze CSR (Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu), a co za tym idzie, podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w odpowiedzialnym społecznie biznesie. W artykule zawarto podstawowe informacje na temat CSR oraz zaprezentowano wyniki badań eksploracyjnych, w których wzięło udział 205 osób zatrudnionych w różnych branżach, pracujących na terenie województwa dolnośląskiego. Przedstawiono opinie pracowników na temat realizowanych i oczekiwanych w przedsiębiorstwach działań w zakresie uczciwych praktyk, równego traktowania pracowników oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wskazano propozycje kolejnych badań w obszarze CSR oraz kierunki działań społecznie odpowiedzialnego biznesu. Konieczne jest uwzględnienie aktualnych wyzwań, jakimi są np.: umowy śmieciowe, problemy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością czy zarządzanie różnorodnością, w tym związaną z wiekiem i wzrostem liczby pracowników 50+.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to indicate a need for conducting research in the area of CSR, i.e. Corporate Social Responsibility, and in consequence taking particular actions in sustainable responsible business. The article includes some basic information on CSR and presents the results of exploratory research which involved 205 subjects working in various industries in Lower Silesia (Poland). It also comprises opinions of staff members with regard to actions that are implemented and expected in their companies involving fair practices, equal treatment of employees and reconciling work and family life. Subsequent research proposals in the area of CSR were indicated along with the directions of activities of sustainable responsible business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albińska E., Andrejczuk M., Gajek A., Grzybek M., Siarkiewicz A. (red.), 2012, Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2012, Libra Print, Warszawa.
 2. Breen B., Hollender J., 2010, The Responsibility Revolution. How the Next Generation of Business Will Win, Jossey-Bass, San Francisco.
 3. Carroll A., 1999, Corporate social responsibility, Business and Society, no. 38, s. 268-293.
 4. Carroll A., Buchholtz A., 2009, Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, 6th ed., Thomson/South-Western, Mason, OH.
 5. Czym jest CSR? - Odpowiedzialny Biznes, 2013, Elementarz społecznie odpowiedzialnego biznesu, http://www.elementarzbiznesu.pl/pl, http://www.odpowiedzialnybiznes.eu/21/Czym_jest_CSR/ (08.12.2013).
 6. Geisler R., 2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu w regionie przemysłowym Górnego Śląska, konferencja: Corporate Social Reponsibility na Górnym Śląsku, organizator: Fundacja im. F. Eberta i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Fundacja CSR.PL (Warszawa) Gliwice, 17 listopada, materiały niepublikowane.
 7. Griffin J.J., Prakash A., 2014, Corporate responsibility initiatives and mechanisms, Business Society, vol. 53, no. 4, July, s. 465-482.
 8. Inauguracja normy PN-ISO 26000, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/17275 (05.04.2014)
 9. ISO 26000, Guidance on social responsibility. Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl/iso-26000 (10.01.2014)
 10. Kelly M., White A.L., 2009, From Corporate Responsibility to Corporate Design. Rethinking the Purpose of the Corporation, JCC, Greenleaf Publishing Ltd, Spring, s. 23-27.
 11. Narzędzie do samooceny firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, Region Gdański NSZZ "Solidarność", http://www.elementarzbiznesu.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=160&lang=pl (28.03.2013)
 12. Odpowiedzialny biznes. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, http://www.odpowbiznescsr.hb.pl/21/Czym_jest_CSR/ (05.04.2014)
 13. Panek-Owsiańska M., 2011, CSR po dziesięciu latach rozwoju, [w:] Ranking odpowiedzialnych firm, s. 31-32, http://www.google.pl/webhp?sourceid=navclient&hl=pl&ie=UTF-8&gws_rd=ssl#hl=pl& q=ranking+odpowiedzialnych+firm+2011 (12.02.2014).
 14. Porter M.E., Kramer M.R., 2006, Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility, HBR, no. 4, Dec, s. 78-92.
 15. Syper-Jędrzejak M., 2014, Rozwój idei biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, s. 63, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KRKL/kwartalnikEEiM/archiwum/Documents/21_Edukacja21_MarzenaSyper.pdf (17.01.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu