BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagórski Henryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Procesy zakupu i sprzedaży w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa
Processes of Purchasing and Sales and Their Influence on Financial Liquidity within a Company
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 407-417, rys.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Strumienie pieniężne, Przepływy pieniężne, Przedsiębiorstwo handlowe, Logistyka
Enterprises financial liquidity, Liquidity management, Cash flow, Cash flows, Commercial enterprises, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Statyczne ujęcie płynności finansowej jest miarą mało przydatną w zarządzaniu kapitałem krótkoterminowym. Relacja aktywów bieżących i pasywów bieżących, pokazana na jeden moment czasowy, nie ocenia właściwie zdolności płatniczych przedsiębiorstwa. Przedstawione w opracowaniu strumieniowe podejście w kształtowaniu płynności finansowej ukazuje realne możliwości sprostania wydatkom przedsiębiorstwa we właściwych terminach. Powiązanie strumieni rzeczowych, finansowych i informacyjnych pozwala w pełni zsynchronizować wpływy i wypływy środków pieniężnych. Rozpoznanie tych zależności umożliwia planowanie zakupów i płatności za nie w powiązaniu ze sprzedażą, wraz z oczekiwanymi strumieniami wpływów z jej tytułu. Bieżące i planowane przepływy środków finansowych w danym okresie są podstawą do analizy, a także budowy i kontroli systemu sterowania płynnością finansową w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The static approach to financial liquidity is a measure of limited utility when applied in short term capital management. Relations between current assets and current liabilities presented at a particular moment of time do not properly evaluate the company's ability-to-pay. The stream approach to the financial liquidity management which is described in the article, shows the actual possibilities of dealing with the company's expenditures in due dates. The analysis of directions and intensity of cash flows enable the company to assess properly the financial liquidity. Relationships among material, financial and information streams allow for complete synchronization of cash inflows and outflows. Recognizing these relations enables to plan the purchases and payments in accordance to sales and expected inflow streams. Current and planned financial flows in particular period are the basis of analysis as well as of creation and monitoring the financial liquidity management system in a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 35.
  2. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s. 120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu