BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijek Arkadiusz (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Kijek Tomasz (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Ocena ekonomicznych efektów działalności towarowych gospodarstw rolnych w latach 2003-2004
The Evaluation of Economic Effects of Farms Operation in 2003-2004 Years
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 419-426, tab.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ekonomika rolnictwa, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Efektywność rolnictwa
Arable farm, Agricultural economics, Farm Accountancy Data Network (FADN), Efficiency in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego artykułu jest analiza ekonomicznych efektów funkcjonowania gospodarstw rolnych w latach 2003-2004. W badaniach wykorzystano standardowe wyniki uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne dostarczające dane rachunkowe do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych - FADN (Farm Accountancy Data Network). Na podstawie taksonomicznych mierników rozwoju pogrupowano poszczególne typy gospodarstw ze względu na poziom ich kondycji ekonomiczno-finansowej, przyjmując jako zmienne kontekstualne rodzaj gospodarstw oraz ich wielkość ekonomiczną. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wniosków dotyczących trafności decyzji produkcyjnych gospodarstw oraz wykorzystania przez nie posiadanych zasobów. (abstrakt oryginalny)

The objective of presented paper was to analyze the economic effects of individual agricultural holdings operating with reference to their economic size and type of farming. The study was performed on a sample of individual holdings that provided accountancy data to Farm Accountancy Data Network (FADN). The results of study revealed that the highest ratio of farms classification, based on taxonomic index, obtained a group of diary cows farms on the contrary to horticulture farms with the lowest ratio. According to the economic size of individual holdings very large farms headed a ranking. Apart form internal factors that taxonomic index consisted of there were also diagnosed external factors that influenced the results as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gomółka J., Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w latach 2003-2004, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2005, s. 26.
  2. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1984.
  3. Michna W., Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2005, s. 38.
  4. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2003 r., praca zbiorowa Zespołu Pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2004, s. 31.
  5. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 r., praca zbiorowa Zespołu Pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2005, s. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu