BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cewińska Joanna (Uniwersytet Łódzki), Krasnova anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Grywalizacja w rozwoju i edukacji - szanse i zagrożenia
Gamification in Development and Education - Threats and Opportunities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 73-81, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Grywalizacja, Edukacja, Zagrożenia rozwojowe
Gamification, Education, Development risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomysł stosowania gier w edukacji nie jest nowy. Mimo iż zalety wykorzystywania tego sposobu nauczania są znane od dawna, dziś podkreśla się jego znaczenie jako alternatywy dla tradycyjnych metod kształcenia. Wdrażając ideę grywalizacji, warto mieć jednak na względzie zarówno jej mocne, jak i słabe strony. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szans i ograniczeń grywalizacji w procesie edukacji i rozwoju. Tekst powstał na podstawie wyników obserwacji prowadzonych przez autorki w trakcie szkoleń, w których wykorzystały one różne gry. Posłużono się również analizą treści publikacji poświęconych grywalizacji, w tym artykułów, filmów i wypowiedzi ekspertów, zamieszczonych na portalach grywalizacja24.pl i www.ted.com.(abstrakt oryginalny)

The idea of using games in education is not new. Although the advantages of using this method of teaching have been known for a long time, nowadays people highlight them as an alternative way of teaching. While implementing this technique we should remember about both - strengths and weaknesses.The purpose of this article is to provide opportunities and limits of gamification, as a process of education and development. The text is based on the results of observations conducted by the authors in a course of training, when they made use of different games. There are also quoted opinions of the participants of these classes, gained by using structured interviews. We also used a content analysis of publications devoted to the idea of gamification, including articles, videos, and expert statements posted on the websites: grywalizacja24.pl and www.ted.com.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki W.T., 1999, Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Aspekt dydaktyczny, UW, Warszawa, [w:] Łodyga O., 2013, Internetowe gry edukacyjne - możliwości i przykłady, http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/2040-internetowe-gry-edukacyjne-moliwoci-i-przykady (01.02.2014).
 2. Ciesielska M., Wolanik-Boström K., Öhlander M., 2012, Obserwacja, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, PWN, Warszawa, s. 41-60.
 3. Co to jest edutainment, 2010, http://klaster.edutainment.net.pl/home/co-to-edutainment.html (24.11. 2014).
 4. Dzieńkowski M., 2012, Technologia cloud computing w edukacji, http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/nowe-technologie/1832-technologia-cloud-computing-w-edukacji (29.01.2014).
 5. Erikson E.H., 1997, Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, [za:] Brzezińska A.I., 2003, Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia, [w:] Brzezińska A.I., Appelt K., Hejmanowski S., Jabłoński S., Smykowski B., Wojciechowska J., Ziółkowska B., Portrety psychologiczne człowieka - szanse i zagrożenia rozwoju, cykl artykułów opublikowanych w latach 2003-2004 w miesięczniku Remedium, s. 5, http://spolecznosc.targowek.waw.pl/data/other/sejmik.pdf (30.06.2014).
 6. Grywalizacja w edukacji, 2013, http://grywalizacja24.pl/grywalizacja-w-edukacji/ (29.03.2014).
 7. Grywalizacja w szkoleniach, 2013, http://grywalizacja24.pl/grywalizacja-w-szkoleniach/ (29.03.2014).
 8. Huizinga J., 1985, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik, Warszawa, s. 48-49, [w:] Nowaczek K., 2012, Tekstowe gry przeglądarkowe - nowa płaszczyzna gier fabularnych, Folia Litteraria Polonica, nr 3(17), s. 227.
 9. Jankowski D., 2012, Edukacja i autoedukacja. Współzależność, konteksty, twórczy rozwój, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 10. Korbut J., 2001, Wprowadzenie teoretyczne. Gry symulacyjne w dydaktyce, WSP, Częstochowa, s. 19, [w:] Łodyga O., 2013, Internetowe gry edukacyjne - możliwości i przykłady, http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/2040-internetowe-gry-edukacyjne-moliwoci-i-przykady (01.02.2014).
 11. Łączyński M., 2011, Gry szkoleniowe w nauczaniu dorosłych. Metoda i zastosowanie na przykładzie gry komunikacyjno-decyzyjnej MaxCom, Homo Ludens, nr 1(3), s. 76.
 12. Łodyga O., 2013, Internetowe gry edukacyjne - możliwości i przykłady, http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/2040-internetowe-gry-edukacyjne-moliwoci-i-przykady (01.02.2014).
 13. Najpopularniejsze mechanizmy gier używane w grywalizacji, 2012, http://grywalizacja24.pl/najpopularniejsze-mechanizmy-gier-uzywane-w-grywalizacji/ (29.03.2014).
 14. Raport 10 trendów w rozwoju pracowników w roku 2014 według House of Skills, 2014, http://hrstandard.pl/2014/01/17/raport-10-trendow-w-rozwoju-pracownikow-w-roku-2014-wedlug-house-of-skills/#more-28918 (29.03.2014).
 15. Rogala A., 2013, Tajemnice grywalizacji, http://my3miasto.pl/biznes/tajemnice-gamifikacji/ (29.03. 2014).
 16. Ryfa J., 2012, Rola gier komputerowych i edutainment w edukacji, http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/edutainment/2111-rola-gier-komputerowych-i-edutainment-w-edukacji (22.01.2014).
 17. The Horizon Report. 2008 Edition, 2008, The New Media Consortium, Stanford, s. 7.
 18. Zichermann G., Cunningham Ch., 2012, Grywalizacja: mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych, Wyd. Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu