BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzak Krzysztof (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Raszka Beata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Ochrona przestrzeni Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
Protection of the Puszcza Zielonka Lanscape Park
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2006, nr 2 (30), s. 141-164, tab.,rys.,bibliogr.31 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Parki krajobrazowe, Planowanie przestrzenne, Rozwój zrównoważony, Ochrona krajobrazu
Landscape parks, Spatial planning, Sustainable development, Landscape protection
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wielofunkcyjność oraz naturalna kolizyjność funkcji ze środowiskiem przyrodniczym określa nadrzędną zasadę kształtowania zagospodarowania przestrzennego - dążenie do harmonijnego współistnienia wszystkich funkcji oraz minimalizacji lub likwidacji sytuacji konfliktowych, występujących między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym. Wiodące znaczenie ochrony środowiska przyrodniczego w różnego typu działaniach gospodarczych i organizacyjnych wyznacza dominującą rolę polityki ekologicznej w całym systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wzmocnienie skuteczności ochrony obszarów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym oraz wkomponowanie ich w szerszy przestrzennie i funkcjonalnie spójny system osłony ekologicznej, jest w tym zakresie zadaniem podstawowym, podobnie jak wyeliminowanie sytuacji ekologicznie konfliktowych, wynikających z rozwoju funkcji. (fragment tekstu)

The area of a landscape park must be treated not only as a physical categoiy but also subjectively. Political and social subjects which organize industrial and life functions for the benefit of a local community are responsible for managing the space. The way of using the space and the quality of local society are decisive in the competitiveness of the space which remains under the influence of various protective and industrial actions. This process is exemplified by the Puszcza Zielonka Landscape Park's function to set up some rules which allow for the achievement of harmony between the arrangement and the function (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Baranowska-Janota, D. Ptaszycka-Jackowska, Plany zagospodarowania przestrzennego parków narodowych. Metody i zasady sporządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987, s. 126
 2. Z. Novak, Ideowe i realizacyjne założenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego, "Architektura" 1963 nr 8, s. 9-14
 3. K. Kasprzak, Planowanie przestrzenne i ochrona przyrody, w: Inżynieria sanitarna i ochrona środowiska w Wielkopolsce, red. K. Kasprzak, J. Lemański i S. Zabawa, "Biuletyn Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski", Poznań 2003 nr 819, s. 17-201
 4. K. Kasprzak, B. Raszka, Nadrzędność planu ochrony parku krajobrazowego, "Przegląd Przyrodniczy" 1999 nr 10 (1-2), s. 71-98
 5. K. Kasprzak, B. Raszka, Problemy ochrony i gospodarki w Rogalińskim Parku Krajobrazowym, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" 2000 nr 6 (8), s. 68-79
 6. M. Kistowski, Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2004, s. 139
 7. D. Ptaszycka-Jackowska, M. Baranowska-Janota, Zasady korzystania z przyrodniczych obszarów chronionych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989, s. 109
 8. D. Ptaszycka-Jackowska, M. Baranowska-Janota, Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 1998, s. 187
 9. T.J. Chmielewski, Zasady sporządzania planów ochrony parków krajobrazowych, Wytyczne metodyczne i organizacyjne, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994
 10. M. Baranowska-Janota, Plan ochrony parku krajobrazowego: zakres merytoryczny - program minimum, "Człowiek i Środowisko" 1997 nr 21 (3-4), s. 379-389
 11. Plan ochrony parku krajobrazowego. Poradnik metodyczny. Wybrane zagadnienia, red. M. Baranowska- Janota Dyrekcja Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, Kraków 1999, s. 130
 12. T.J. Chmielewski, Parki krajobrazowe w Polsce. Metody delimitacji i zasady zagospodarowania przestrzennego, SGGW-AR w Warszawie 1990 nr 59 (CPBP 04.10), s. 228
 13. E. Gerst- mannowa, Plany ochrony parków krajobrazowych - podstawy merytoryczne, "Człowiek i Środowisko" 1997 nr 21 (1), s. 57-71
 14. Zasady sporządzania planu ochrony parku krajobrazowego. Materiały do dyskusji, red. Z. Lenartowicz, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1994, s. 79
 15. A. Mizgajski, Zakres merytoryczny planów ochrony dla parków krajobrazowych w województwie poznańskim, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" 1997 nr 2 (4), s. 93-98
 16. A. Mizgajski, Plan ochrony jako narzędzie zarządzania parkiem krajobrazowym. Wybrane problemy, w: Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. Kazimierz Zimniewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 63-74
 17. M. Modzelewska, Popradzki Park Krajobrazowy - plan ochrony, "Człowiek i Środowisko" 1996 nr 20 (4), s. 459-472
 18. T. Pankau, M. Przewoźniak, Plan ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - studium problemów trójochrony (przyroda, krajobraz, kultura), w: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych, red. M. Kistowski, Problemy Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Gdański, t. 2, Gdańsk 1996, s. 190-196
 19. B. Szulczewska, Plan ochrony parku krajobrazowego - instrumenty realizacji, "Człowiek i Środowisko" 1997 nr 21 (1), s. 73-86
 20. K. Kasprzak, Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka", "Kronika Wielkopolski" 1996 nr 1 (76), s. 53-70^K. Kasprzak, B. Raszka, Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka" w nowych granicach, "Kronika Wielkopolski" 2005 nr 1 (113), s. 75-83
 21. F. Szafrański, Stan zasobów przyrody. Strategia ochrony przyrody Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2000, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2001, s. 9-11
 22. B. Raszka, Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, cz. 1: Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, cz. 2: Zagospodarowanie i ochrona, Zespół autorski: B. Raszka (Kierownik Zespołu - Projektant Generalny), M. Dudziński, R. Kajetańczyk, E. Kalbarczyk, K. Kasprzak. EKOGEOGRAF s.c. Biuro Projektowania i Doradztwa - Ochrona Środowiska i Zasobów Przyrody, Poznań 2003
 23. W. M. Gaczek, Parki krajobrazowe Wielkopolski - forma ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w realizacji idei rozwoju zrównoważonego, ,Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" 1998 nr 3 (5), s. 5-18
 24. A. Mizgajski, Uwarunkowania przyrodniczo-geograficzne sytuacji gospodarczej na terenach parków krajobrazowych w Wielkopolsce, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" 1996 nr 1 (3), s. 9-20
 25. M. Mielcarek, Refleksje nad metodyką sporządzania planu ochrony Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 1998 nr 3 (5), s.19-35
 26. K. Zimniewicz, O potrzebie wizji, misji i strategii dla parku krajobrazowego, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" 1995 nr 2, s. 7-16
 27. Zarządzanie polskimi parkanu krajobrazowymi, red. K. Zimniewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 132
 28. M. Kistowski, Refleksje nad metodyką i celowością sporządzania planów ochrony parków krajobrazowych, "Przegląd Przyrodniczy" 1999 nr 10 (1-2), s. 59-70
 29. B. Raszka, Możliwości wprowadzania ładu przestrzennego w Parku Krajobrazowym »Puszcza Zielonka" i Powidzkim Parku Krajobrazowym, w: Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. Kazimierz Zimniewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 181-190
 30. B. Raszka, Strategia rozwoju turystyki w opracowaniach planistycznych (na przykładzie Wielkopolski i Pojezierza Drawskiego), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa nr 1, Bydgoszcz 2001 , s. 69-82
 31. B. Raszka, Poznański Przełom Warty w planowaniu systemów ekologicznych, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2003, s. 199
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu