BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasztelan Armand (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Poziom i struktura nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w przemyśle spożywczym i tytoniowym
Level And Structure of Investment Outlays on Environmental Production in the Food and Tobacco Industry in Poland and Chosen
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2006, nr 2 (30), s. 171-184, tab.,rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Przemysł spożywczy, Przemysł tytoniowy, Inwestycje, Inwestycje ekologiczne
Environmental protection, Food industry, Tobacco industry, Investment, Ecological investments
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Estonia, Wielka Brytania, Hiszpania, Szwecja
Poland, Estonia, United Kingdom, Spain, Sweden
Abstrakt
Jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia środowiska jest działalność produkcyjna przemysłu spożywczego. Proces wytwarzania produktów żywnościowych, wykorzystujący różnego rodzaju surowce, materiały pomocnicze i technologie, generuje jednocześnie szereg zanieczyszczeń w postaci: odpadów produkcyjnych, ścieków, emisji pyłów i gazów do atmosfery. Szczególnie uciążliwe są odpady powstające podczas przetwarzania żywności, co wynika z okresowego ich występowania w bardzo dużych ilościach oraz zróżnicowania fizycznego i chemicznego. Nie wszystkie gałęzie przemysłu spożywczego w jednakowy sposób oddzia- ływują na środowisko naturalne. Wśród gałęzi wywierających niewielki ujemny wpływ na środowisko wymienić należy przemysł zbożowo-młynarski oraz produkujący koncentraty spożywcze. Zakłady te w małym stopniu korzystają z zasobów naturalnych oraz nie stanowią istotnego źródła zanieczyszczeń powstających w procesach technologicznych. (fragment tekstu)

An article presents an analysis of both food and to tobacco industry environment protection investment input size and structure in Poland and chosen EU countries. Taking 2002 year as base - the most money per capita on above mentioned was spent by Dutch enterprises - almost 3,9 euro and Spanish ones - 3 euro. As far as polish enterprises concerned, they spent only 0,6 euro per capita. In gender structure of enterprises (branches 15-16) investment input an author noticed the domination of investment input reducing contamination. Regarding the directions of investment - the most money was spent on industrial wastes and water protection. Dutch enterprises were an exception - they spent the greater part of money on air and climate protection : Environmental protection expenditures and receipts of enterprises not specialised in environmental protection by Year, Economic activity, Environmental protection activity and Indicator, Olson N, Environmental protection expenditure by industry in the European Union, "Statistics in focus - Environment and energy" 2005, No. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu