BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ewa Lisowska-Mieszkowska Ewa (Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
System obszarów chronionych a działalność gospodarcza człowieka
The System of Protected Areas and Man's Economic Activity
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2006, nr 2 (30), s. 185-198, bibliogr. 6 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Obszary chronione, Działalność gospodarcza, Turystyka, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe
Protected area, Business activity, Tourism, National parks, Nature reserves, Landscape parks
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W powszechnym mniemaniu działalność gospodarcza na obszarach chronionych w ogóle nie jest prowadzona. Jest to niesłuszne przekonanie, wynikające z kojarzenia określenia "obszar chroniony" z rezerwatem lub parkiem narodowym, bez uświadamiania sobie istnienia także innych, mniej restrykcyjnych form ochrony przyrody i krajobrazu. W rzeczywistości obszary chronione zajmują w Polsce ponad 30% powierzchni kraju, z czego parki narodowe i rezerwaty stanowią tylko niewielką część, a znaczna większość to parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, czyli formy ochrony obszarowej utworzone w przeciwieństwie do parków narodowych stosunkowo niedawno. Objęcie danego obszaru ochroną ustawową wiąże się z wprowadzeniem szeregu ograniczeń służących ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a w pewnej mierze także kulturowych i historycznych. Ograniczenia te są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, jaką formą ochrony został objęty dany obszar i jakie są główne cele ochrony, ale tak naprawdę tylko objęcie ochroną ścisłą rzeczywiście oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The national protected areas system covers about 30% of Poland's territory. Only a small part of this region is totally excluded from economic use. Most protected areas are inhabited and certain forms of economic activities, including production, are allowed there. Small firms, employing fewer than ten employees, dominate the area. They create a certain negative impact on the environment. Due to the significant value of the environment of protected areas, environmental consciousness of businessmen operating there is of especially great importance (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
  2. M. Walczak i in., Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2001
  3. E. Baran, B. Grzybek, Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach prawnie chronionych, w: Gospodarowanie na obszarach chronionych, red. A. Boltromiuk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001
  4. B. Roszkowska, Alternatywne formy gospodarowania na obszarach chronionych subregionu puszczy Białowieskiej
  5. A. Sadowski, Potencjał turystyczny województwa podlaskiego - szanse i zagrożenia związane z jego wykorzystywaniem
  6. ^E. Baran, B. Grzybek, Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach prawnie chronionych
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu