BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Artur
Tytuł
Usługi środowiska w teorii ekonomii
Environmental Services In The Theory Of Economics
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2006, nr 2 (30), s. 199-219, tab.,bibliogr.31 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Środowisko przyrodnicze, Ekosystem
Economic theory, Natural environment, Ecosystem
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Pierwsze próby włączania aspektów ekologicznych (środowiskowych) do teorii ekonomii pojawiły się w pracach prekursorów ekonomii klasycznej. Zostały rozwinięte w fizjokratyzmie i klasycznej ekonomii, gdzie pojawiły się nie tylko jako czynnik produkcji, ale również jako bariery wzrostu gospodarczego i elementy wpływające na jakość życia. Dominujący w drugiej połowie XIX stulecia nurt subiektywno-marginalistyczny zrezygnował z analizowania związków pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a gospodarką. Zmiana stanowiska nastąpiła dopiero od momentu pojawienia się znaczących symptomów kryzysu ekologicznego i rosnącego zainteresowania problemami środowiska.(fragment tekstu)

The inspiration for elaboration of this study came after publishing a series of articles on the economic value of the natural environment. They primarily focus on the basic problems of the economic value of the natural environment. To a lesser extent, they relate to the issue of environmental services, their value and economic valuation. The objective of this study is an attempt to clarify the issue of the economic value of environmental services. The Author makes the assumption that environmental services retain natural capital so their value requires a separate economic analysis. A new perception of environmental services in the theory of economics requires examination from a perspective of the theory of biodiversity. Only, as a renu 11 of integrating knowledge of economics and ecology, it is possible to conduct a thorough analysis of environmental services(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. D. Meadows i inni, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973
 2. A. C. Fisher, F. M. Peterson, The Environment in Economics: A Survey, "Journal of Economic Literature" 1976 vol. 14 (1), s. 1-34
 3. K. Górka, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, w: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, wyd. 4, PWE, Warszawa 2001, s. 113-203
 4. "Ekonomia i Środowisko" 2006 nr 1(29): T. Żylicz, Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego; zarys problematyki, s. 7-13
 5. J. Śleszyński, Metody wyceny środowiska przyrodniczego, s. 34-49; M. Czajkowski, Sagoffnie ma racji: Przyroda ma znaczną wartość ekonomiczną, s. 29-32; M. Giergiczny, Wycena wartości statystycznego życia z wykorzystaniem metody wyceny hedonicznej, s. 60-74
 6. O. Markiewicz, Wycena zdrowia i życia ludzkiego. Nowe kierunki metodologiczne i rezultaty pierwszych polskich badań, s. 50-59
 7. A. Michałowski, Metoda społeczno-ekonomicznej oceny działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003
 8. A. Richling, J. Solon, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa 2002
 9. R. Andrzejewski, Ekologiczne problemy ochrony różnorodności biologicznej, w: Różnorodność biologiczna - pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania, red. R. Andrzejewski, R. Wiśniewski, Komitet Naukowy PAN "Człowiek i Środowisko" 1996 nr 15, s. 71-86
 10. Z. Głowaciński, Różnorodność gatunkowa - jej interpretacja i obliczanie, w: ibidem, s. 57-70
 11. K. Rykowski, Mierniki różnorodności biologicznej w lasach, w: Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej, Polskie Towarzystwo Leśne, IBL, Warszawa 1995, s. 105-110
 12. S. Czaja, Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Wyd. AE, Wrocław 1997
 13. C.S. Holling, D.W. Schindler, B. Walker, J. Roughgarden, Biodiversity in the functioning of ecosystems, w: Biodiversity Loss: Ecological and Economic Issues, ed. C. Per- rings, K.G. Maler, C. Folke, C.S. Holling, B.O. Jansson, Cambridge University Press, Cambridge 1995
 14. E.C. Wolf, Ochrona różnorodności gatunków biologicznych, w: Raport o stanie świata 1985-1988. Worldwatcli Institute o szansach przetrwania ludzkości, red. L. Brown, PWE, Warszawa 1990
 15. E.B. Barbier, J.C. Burgess, C. Folke, Paradise Lost? The Ecological Economics of Biodiversity, Earthscan, Earthscan Publication Ltd, London 1994
 16. Ch. Perrings et al., Economic values of biodiversity, in: Global Biodiversity Assessment, ed. H.V. Hey wood, Cambridge Univ. Press 1995, s. 823-914
 17. R. Costanza et al., The value of the world's ecosystem services and natural capital, "Nature" 1997 vol. 387, s. 253-260
 18. A. Graczyk, Wartościowanie komponentów środowiska i strat środowiskowych - istota i metody, w: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 172-182
 19. J. Śleszyński, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa 2000
 20. Krajowa strategia i Plan działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej, red. A. Liro, M. Metler, W. Nowicki, A. Weigle, NFOŚ, Warszawa 1998
 21. J. T. Winpenny, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995
 22. A. Graczyk, Starty w gospodarce leśnej spowodowane zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, w: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Śleszyński, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996, s. 95-109
 23. M. Shechter, Wycena środowiska, w: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 193-219
 24. H. T. Odum, Embodied Energy, Foreign Trade, and Welfare of Nations, in: Integration of Economy and Ecology. An Outlook for the Eighties, Proceeding from the Wallenberg Symposia, red. A.M. Jansson, University of Stockholm, Stockholm 1984
 25. T. Żylicz, Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 1989
 26. S. Czaja, Entropijno-energetyczna analiza procesów gospodarczych. Kierunki rozwoju analizy energetycznej, ,JEkonomia i Środowisko" 1993 nr 2
 27. S. Czaja, Entropia jako podstawa analizy ograniczoności zasobów naturalnych,,Ekonomia i Środowisko" 1995 nr 6
 28. E. Wilson, Diversity of life, W.W.Morton and Co., New York, London 1992
 29. J. Kondracki, A. Richling, Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej, "Przegląd Geograficzny" 1983 nr 55(1)
 30. J. Fabiszewski, Różnorodność gatunkowa w świecie roślin, w: ibidem, s. 31-38
 31. P. Trojan, J. Wytwer, Różnorodność gatunkowa fauny, w: ibidem, s. 39-55
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu