BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełczewski Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Związki między ekologizacją i serwicyzacją konsumpcji
Relations Between Ecologisation and Servicisation of Consumption
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 42-57, rys.,tab.,bibliogr.10 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Degradacja środowiska, Ochrona środowiska, Gospodarka
Consumption, Degradation of the environment, Environmental protection, Economy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk we współczesnej gospodarce jest proces jej serwicyzacji, a więc rozwoju przedsiębiorstw sektora usług, wzrostu zatrudnienia w tym sektorze i równoległego wzrostu wydatków nabywców na konsumpcję usług.1 Zjawisko to jest uwarunkowane przez wiele czynników, takich jak między innymi: wzrost zamożności społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych prowadzący do wysokiego poziomu nasycenia potrzeb materialnych, co kieruje nabywców w stronę potrzeb niematerialnych; presja nowych rynków, zwłaszcza usług telekomunikacyjnych; oddziaływanie efektu pokazowego prowadzące do wzrostu zainteresowania konsumpcją usług także przez uboższych konsumentów; wysoka wydajność sektora usług.2 Proces ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia celu ochrony środowiska przyrodniczego. Konsumpcja usług, zwłaszcza jeżeli stanowi substytut konsumpcji dóbr materialnych, może przyczyniać się do ekologizacji sfery spożycia, czyli do zmniejszenia negatywnego wpływu konsumpcji na środowisko przyrodnicze(fragment tekstu)

The relation and interdependence between ecologisation and servicisation of the processes of consumption are presented in the article. Fundamental ideas and categories related to these processes are explained. An argument stating that servicisation is a process supporting ecologisation of consumption is proposed on the basis of an example of changes in consumption processes and consumption pressures on the natural environment in Poland(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002
  2. J. Rifkin, Wiek dostępu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004
  3. M. Daszkowska, Usługi - produkcja, rynek, marketing, PWE, Warszawa 1998
  4. J. Passmore, Man's Responsibility Toward Nature; Ecological Problems and Western Tradition, Ballantine Books, New York 1974
  5. A. Naess, Rozmowy, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bielsko-Biała 1992
  6. H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwalej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, PWN, Warszawa 2000
  7. E. Fromm, Mieć czy być, Wyd. Rebis, Poznań 1995
  8. D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, wyd. 2 zm., Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 54-56
  9. Ocena zrównoważonego rozwoju w procesie transformacji polskiej gospodarki, red. S. Kozłowski, Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu