BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famielec Józefa (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Kożuch Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze "środowisko" w latach 2004-2017
Evaluation of the Demand for Capital Resources for Realization of Accession Commitments in the Area Of The "Environment" in the Years 2004-2017
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 77-98, tab.,bibliogr.2 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Finanse, Polityka ekologiczna, Ochrona środowiska, Fundusze ekologiczne
Finance, Ecological politics, Environmental protection, Ecological funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Komisja Europejska
European Union (EU), European Economic Community (EEC), European Commission
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zobowiązania akcesyjne Polski w dziedzinie środowiska są przedmiotem wielu szacunków i ekspertyz naukowo-badawczych. Powstało i nadal powstaje wiele dokumentów rządowych, strategicznych i resortowych podejmujących ten problem. Nadal brakuje całościowego bilansu zapotrzebowania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć ochronnych niezbędnych do wdrożenia dyrektyw UE i realizacji celów polityki ekologicznej Polski. Celem niniejszego opracowania jest próba szacunku zapotrzebowania na środki finansowania ochrony środowiska w Polsce na podstawie dokumentów strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Akcesyjnego3. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2015, a w niektórych obszarach lata późniejsze, stosownie do uzgodnionych okresów przejściowych na wdrażanie niektórych dyrektyw. Łączny szacunek zapotrzebowania na środki finansowe wykonano w cenach stałych z 2003 roku.(fragment tekstu)

The paper, on the basis of strategic documents currently in force in Poland, especially the Accession Treaty, comprises an attempt to evaluate the demand for capital resources for environmental protection in Poland. The years 2004-2015 constitute the timeframe for the analysis and in certain areas. In certain cases it also extends several years ahead, accordingly to the transition periods agreed to in negotiations. A list of the available research results allows for acceptance of the fact that realization of the EU directives and implementation of ecological standards will require financial expenditures of 180-K200 billion PLN. Most of these expenditures will be charged to enterprises - polluters and addressees of the majority of EU directives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziewulski, B. Otachel, K. Smyk, Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej na tle warunków negocjacji akcesyjnych pozostałych państw wstępujących do UE, "Wspólnoty Europejskie" 2002 nr 12 s. 24-34
  2. R. Dziewulski, B. Otachel, K. Smyk, Warunki członkostwa Polski w UE na tle warunków negocjacji akcesyjnych pozostałych państw kandydujących Grupy z Laeken, "Biuletyn Analiz UKIE" 2003 nr 11 s. 41-44
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu