BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Niedoskonałości procesu komunikowania i wykorzystania informacji ekologicznej a zanieczyszczenia przestrzeni informacyjnej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Failures of Communication and Ecological Information Using Process and Pollutions of Information Space in the Information Based Society
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 99-114, tab.,rys.,bibliogr.7 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Informacja ekologiczna, Szum informacyjny, Komunikowanie, Komunikowanie człowiek-komputer
Ecological information, Information noise, Communication, Human-computer system
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP), Polska Akademia Nauk (PAN), EkoFundusz
, ,
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnego rozwoju cywilizacji jest generowanie i rozpowszechnianie ogromnych ilości informacji. Mówi się wręcz o społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na informacji. Gospodarka na przełomie stuleci zmieniła zasadniczo swój charakter. Największy wpływ na to miała rewolucja technologiczno-produkcyjna w dziedzinie komputerów i telekomunikacji. Polegała ona na pojawieniu się nowej generacji komputerów (komputery osobiste) i nowych sposobów przesyłania sygnałów (telefonia komórkowa i satelitarna, światłowody). Upowszechnienie się techniki komputerowej było możliwe dzięki uruchomieniu masowej produkcji sprzętu (obniżenie kosztów i cen) i oprogramowania. Połączenie takiej techniki z siecią telekomunikacyjną oraz utworzenie na tej bazie w połowie lat dziewięćdziesiątych światowej sieci informatycznej Internet pozwoliło przejść do nowego wymiaru komunikowania się i przesyłania informacji(fragment tekstu)

In the first part has presented a short characteristic of information based society and information based economy. The second part included notion of "information noise" and presentation its reasons and effects. The third part of article has presented notion of ecological information and main sources of this information. In the fourth part is presenting the main failures of communication process. The article closed short assessment of "information noise" costs(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Becla, Gospodarowanie informacją ekologiczną na poziomie społeczności lokalnej i gminy - aspekty teoretyczne, dysertacja doktorska, AE, Wrocław 2004, rozdział 1 i 2
  2. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998, s. 200
  3. M. Sej-Kolasa, Podstawy zarządzania informacją o środowisku, AE, Wrocław 2002, s. 141
  4. G. Myrd, GIS, czyli mapa w komputerze, Wyd. Helion, Gliwice 1997
  5. M. Obrębalski, Bank Danych Lokalnych. Zagadnienia terytorialnej identyfikacji w świetle zmian podziału administracyjnego kraju, "Kwartalnik Statystyczny" 1999 nr 2
  6. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999
  7. S. Czaja, Blaski i cienie Nagrody Nobla, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu