BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zubalewicz Anna
Tytuł
Zadania rachunkowości w dziedzinie pomiaru rozwoju zrównoważonego
Accounting Objectives n Measurement of Sustainable Development
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 1 (27), s. 115-124, tab.,rys.,bibliogr.11 poz
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rachunkowość, Przedsiębiorstwo, Ekologia, Rachunkowość zarządcza
Sustainable development, Accounting, Enterprises, Ecology, Management accounting
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rachunkowość, rozumiana jako system ewidencyjny podmiotu gospodarczego, zajmuje się ewidencją operacji gospodarczych. Istnieje wiele dowodów na to, że system rachunkowości ewoluuje wraz ze zmianą uwarunkowań politycznych, prawnych, kulturowych, ekologicznych czy społecznych. W latach siedemdziesiątych XX wieku pojawiła się idea rozwoju zrównoważonego, wdrażanie której przyczyniło się do zmiany uwarunkowań gospodarowania w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Rachunkowość jako elastyczny system ewidencji próbuje dostosować się do ujęcia, przetwarzania i prezentacji operacji gospodarczych z zakresu powiązań gospodarki ze środowiskiem. Jednym z ważnych warunków koncepcji rozwoju zrównoważonego jest uwzględnianie zagadnień środowiskowych w procesie podejmowania decyzji gospodarczych i zastosowanie systemów informacji dotyczących środowiska. Takim systemem na szczeblu przedsiębiorstwa jest system księgowości i rachunkowości ekologicznej, który umożliwia pomiar wpływu działalności gospodarczej na środowisko.(fragment tekstu)

Accounting system evaluates along with changes of the political, legal, cultural, ecological and social conditions and introduction of the idea of sustainable development. The environmental accounting system is one of the means allowing to define the relation between economic activities of an enterprise and the natural environment. This system, however, has such numerous flaws as: lack of consideration for all impacts of the enterprise on the natural environment and informing exclusively in quantitative measures. A more extended and detailed system of recording relations between economic activities and the environment is the system of environmental accounting evaluating the enterprise's various activity objectives, for example, evaluation of the implementation principles of sustainable development. The objective of the environmental accounting system in an enterprise is to identify, measure and transmit real and projected information on the relation between economic activity and the environment(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Burzym, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980, s. 13
 2. R.F. Meigs, W. B. Meigs, Financial Accounting, Me Graw-Hill Puplishing Company, New York 1995, s. 4
 3. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 392-393
 4. M.R. Mathews, M.H.B. Perera, Accounting Theory and Developmen, Thomas Nelson Australia, Melbourne 1996
 5. R.H. Gray, D. Owen, C. Adams, Accounting and Accountability, Prentice Hall, London 1996, s. 11
 6. S. Schaltegger, R. Burritt, R., Contemporary Environmental Accounting, Issues, Concepts and Practice, London, 2000
 7. M. Greenleaf, B. Freedman, B. Jaggi, Advances in Environmental Accounting & Management, Volume 1, JAI Press, 2000
 8. M. Freedman, B. Jaggi, Advances in Environmental Accounting & Management (Advances in Environmental Accounting & Management), Elsevier Science Ltd, 2003
 9. G. Borys, Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna, w: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Wyd. AE, Kraków 2001
 10. E. Broniewicz, Rachunkowość ekologiczno-ekonomiczna w przedsiębiorstwie, w: Strategie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, red. R. Miłaszewski, Wyd. Politechniki Białostockiej, Poznań-Białystok 1999
 11. Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, red. J. Famielec, Wyd. AE, Kraków 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu