BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Różnorodność zasobów ludzkich - stan badań i wyzwania
Diversity of Human Resources - the Research State and Future Challenges
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 351-360, bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Diversity management, Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czasach burzliwych zmian naukowcy i praktycy poszukują nowych modeli zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). W tym kontekście różnorodność zasobów ludzkich staje się interesująca, bowiem może stanowić wartość dodaną dla organizacji. Celem publikacji jest prezentacja kluczowych teorii i koncepcji różnorodności zasobów ludzkich, przede wszystkim w odniesieniu do potrzeb organizacji, oraz wskazanie kierunków dalszych badań. W publikacji zaprezentowano główne podejścia do różnorodności i związane z nimi oczekiwania dotyczące efektów zarządzania różnorodnością w organizacji. Mimo bogatego dorobku literatury należy stwierdzić występowanie luki między teoria a praktyką. Konieczne jest identyfikowanie modeli wyjaśniających związki między zarządzaniem zróżnicowanymi zasobami a korzyściami dla organizacji. W szczególności potrzebne są badania, które pozwoliłyby stwierdzić, które praktyki ZZL i jakie ich konfiguracje są najbardziej korzystne dla organizacji1.(abstrakt oryginalny)

In the time of turbulent changes, scientists and managers are searching for new HRM models. In this context, diversity of human resources seems to be a very attractive concept because it may give additional value to an organization. This paper aims to present the main theories and concepts of human resource diversity, especially in reference to new organizational needs as well as to show the direction for future research. There are also presented basic approaches towards diversity, and expectations which are related to them. Despite the substantial number of studies in the area, there is a gap between theory and practice. There is a need for new models, which would explain which HRM practices of diversity management and which their configurations, are the most profitable for organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderfer C.P., An intergroup perspective on group dynamics, [w:] Handbook of organizational behavior, ed. J. Lorsch, Prentice-Hall., Englewood Cliffs (NJ) 1986.
 2. Armstrong C., Flood P., Guthrie J., Liu W., McCurtain S., Mkamwa T., The impact of diversity and equality management of firm performance; Beyond high performance work systems, "Human Resource Management" 2010, nr 49/6.
 3. Ayoko O., Härtel C, Callan V., Resolving the puzzle of productive and destructive conflict in culturally heterogeneous workgroups: A communication accommodation theory approach, "The International Journal of Conflict Management" 2002, vol. 13/2, s. 165-195.
 4. Backes-Gellner U., Veen S, Positive effects of ageing and age diversity in innovative companies - large-scale empirical evidence on company productivity, "Human Resource Management Journal" 2013, vol 23, nr 3, s. 279-295.
 5. Badania jakościowe i ilościowe. Diversity Index dla Polski, www.diversityindex.pl (06.09.2013).
 6. Ball Ph., Monaco G., Schmeling J., Schartz H., Blanck P., Disability as diversity in Fortune 100 companies, "Behavioral Sciences & the Law" 2005, 23/1, s. 97-121.
 7. Barinaga E., Cultural Diversity at Work: National Culture" as a Discourse Organizing an International Project Group, "Human Relations" 2007, vol. 60, s. 315-340.
 8. Center for Talent Innovation, http://globenewswire.com/news-release/2013/09/26/576205/10050148/en/Center-for-Talent-Innovation-research-reveals-vast-majority-of-companies-are-losing-out-on-innovation.html#sthash.AK15zDgQ.dpuf (15.01. 2013).
 9. Cox T., Blake S., Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness, "Academy of Management Executive" 1991, vol. 5., nr 3, s. 45-56.
 10. Dass P., Parker B., Strategies for managing human resource diversity: From resistance to learning, "Academy of Management Executive" 1999, nr 13/2, s. 68-80.
 11. Diversity management in 2008: Research with the European business test panel, http://www.iegd.org/pdf/Task%201-%20EBTP.pdf (10.03.2014).
 12. Dwyer S., Richard O.C., Chadwick K., Gender diversity in management and firm performance: the influence of growth orientation and organizational culture, "Journal of Business Research" 2003, nr 56, s. 1009-1019.
 13. Ely R., A field study of group diversity, participation in diversity education programs, and performance, "Journal of Organizational Behavior" 2004, vol. 25(6), s. 755-780.
 14. Guillauumea Y., Dawsonb J., Priolaa V.,, Sacramento C., Woods S. , Higsonc H., Budhwar P., West M., Managing diversity in organizations: An integrative model and agenda for future research, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 2014, 23 (5), s. 123-141.
 15. Jackson S., Schuler S. , Werner S., Diversity Management Initiatives, [w:] Managing Human Resour- ces, South-Western Cengage Learning, Mason (Ohio) 2009.
 16. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie zasób czy kapitał, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 17. Jehn K.A., Bezrukova K., A field study of group diversity, workgroup context, and performance, "Journal of Organizational Behavior" 2004, nr 25, s.703-729.
 18. Joshi A., Roh H., Context matters: A multilevel framework for work team diversity research, [w:] Re- search in Personnel and Human Resource Management, vol. 26., ed. J. Martocchio, JAI Press, Greenwich (CT) 2007, s. 1-48.
 19. Kossek E.E., Lobel S.A., Brown A.J., Human Resource Strategies to Manage Workforce Diversity, [w:] Handbook of Workplace Diversity, eds. A.M. Konrad, P. Prasad, J.M. Pringle, Sage, Thousand Oaks (CA) 2005.
 20. Krings F., Sczesny S., Kluge A., Stereotypical Inferences as Mediators of Age Discrimination: The Role of Competence and Warmth , "British Journal of Management" 2010, vol.22/2, s. 87-201.
 21. Kunze F., Boehm S., Bruch H., Organizational Performance Consequences of Age Diversity: Inspect- ing the Role of Diversity-Friendly HR Policies and Top Managers' Negative Age Stereotypes, "Journal of Management Studies" 2011, May, s. 413-442.
 22. Kupczyk T., Relations between management competences and organizational success considering gender issues - research results, "China-USA Business Review" 2013, vol.12, nr.3, s. 307-322.
 23. Mannix E., Neale M.A., What differences make a difference?, "Psychological Science in the Public Interest" 2005, nr 6, s. 31-55.
 24. Martin-Alcazar F., Romero-Fernandez P., Sanchez-Gardey G., Transforming Human Resource Man- agement Systems to Cope with Diversity, "Journal of Business Ethics" 2012, nr 107, s. 511-529.
 25. Ng E., Wyrick C., Motivational bases for managing diversity: A model of leadership commitment, "Human Resource Management Review" 2011, vol. 21, s. 368-376.
 26. Ragins B.R., Cornwell J.M., Miller J.S., Heterosexism in the Workplace: Do Race And Gender Matter?, "Group & Organization Management" 2003, vol. 28.
 27. Schur L., Kruse D., Blanc P., Corporate Culture and the Employment of People with Disabilities, "Behavioral Sciences and the Law" 2005, vol. 23, s. 3-20.
 28. Tatli A., A Multi-layered Exploration of the Diversity Management Field: Diversity Discourses, Practices and Practitioners in the UK, "British Journal of Management" 2011, vol. 22/(2), s. 238-253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu