BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapeta Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Employees' Remuneration in the Context of Business Diversification on International Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 361-371, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Formy wynagradzania
Remuneration, International enterprise, Forms of remuneration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych odnoszących się do wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Uwaga skoncentrowana została w głównej mierze na formach oraz składnikach, które tworzą strukturę wynagrodzeń. Celem przeprowadzonych badań było poznanie praktyk stosowanych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym również w obszarze wynagrodzeń w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Przyjęty problem badawczy odnosił się do pytania: czy przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych stosują w obszarze wynagrodzeń rozwiązania dostosowane do warunków i wymagań, jakie stawia lokalny rynek, na którym prowadzą swoją działalność. Badania przeprowadzone w grupie 50 przedsiębiorstw nie dały jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Pozwoliły jednak na identyfikację problemów, które wiążą się z wynagradzaniem pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of empirical studies relating to the remuneration of employees in multinational companies. Attention was focused mainly on the forms and ingredients that formed the structure of remunerations. The aim of this study was to investigate practices in human resource management, including the area of remuneration in multinational companies. An adopted research problem referred to the question whether companies operating in international markets applied in the area of remuneration solutions tailored to the conditions and requirements posed by the local market in which they operated. The research carried out in a group of 50 companies did not give a clear answer to the question. It allowed, however, to identify the problems that were associated with the remuneration of employees in multinational companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 2. Bloom M., Milkovich G.T., Mitra A., International compensation: learning from how managers respond to variations in local host contexts, "Journal of Human Resource Management" 2003, nr 8.
 3. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 4. Czajka Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa 2009.
 5. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997.
 7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.
 8. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. UE, Poznań 2010.
 9. Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, red. A. Pocztowski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 10. Taylor S., Płynność zatrudnienia, jak zatrzymać pracowników w firmie, Wolters Kluwer - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Zarządzanie misjami zagranicznymi, organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, red. A. Pocztowski, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu