BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schiller-Walicka Joanna (Państwowa Akademia Nauk w Warszawie)
Tytuł
Obraz relacji polsko-rosyjskich na przykładzie historii wychowania w Królestwie Polskim w XIX wieku. O kilku mitach i stereotypach
Polish-Russian Relations as Seen on the Example of History of Education in the Kingdom of Poland in 19th Century. A Few Myths and Stereotypes
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2014, R. 12, z. 7, s. 9-29, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Historia, Stereotypy, Stereotypy narodowe
International relations, History, Stereotypes, National stereotypes
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja, Polska
Russia, Poland
Abstrakt
Nie ma wątpliwości, że jedną z pierwszoplanowych ról w kształtowaniu świadomości, postaw politycznych i moralnych, stosunku do świata myśli i kultury odgrywają sposób organizacji, dostępność i zawartość treściowa systemu edukacji, z językiem nauczania i historią własnego kraju na czele. Oświata zarazem stanowi ważną część narodowej kultury i jest środkiem formowania tożsamości określonego społeczeństwa. Żałować wypada, że w naszych programach nauczania historii czy języka polskiego w szkołach średnich brakuje jakichkolwiek elementów dziejów edukacji jako części historii kultury. (fragment tekstu)

The author claims that some widespread views on the educational reality of the Kingdom of Poland need a certain corrections. The belief that education in the Congress Kingdom was subject to intense russifying pressure during the entire nineteenth century is a gross oversimplification. In fact, the educational policy was changing - the school system was different in different periods. The author shows that before the Polish uprising of January 1863 the educational system of the Kingdom of Poland, seen from the perspective of, both, the language of education and the ethnic background of the overwhelming majority of teachers, was essentially Polish. The russification, in the literal sense of the term, started only at the beginning of 1870s. The author stresses also the neglected fact that the educational system of the Kingdom was changing, both in the positive and negative direction, with the active participation of a number of Poles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jedlicki J., Błędne koło 1832-1864. Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, [t.2], Instytut Historii PAN, Warszawa 2008.
 2. Kappeler A., The Russian Empire. A Multiethnic History, transl. A. Clayton, Harlow 2001.
 3. Łepkowski T., Rozważania o losach polskich, Wydawnictwo Puls, London 1987.
 4. Miąso J., Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815-1915, Ossolineum, Wrocław 1966.
 5. Poznański K., Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziei, t. 2: Szkoły rzemieślniczo-niedzielne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2001.
 6. Poznański K., Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziei, t. 1: Przebudowa systemu szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim w latach 1831-1839, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2001.
 7. Poznański K., Sprawa przebudowy oświaty i wychowania w Królestwie Polskim po upadku powstania listopadowego, "Rozprawy z Dziejów Oświaty", t. XXIII, 1980.
 8. Schiller J., Imperial University of Warsaw - Russification or Repprochement of the Two Slavic Nations?, "Organon", 2005, no. 34.
 9. Schiller J., Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862, Instytut Historii Nauki PAN, Zakład Dziejów Oświaty, Warszawa 1998.
 10. Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870. Materiały źródłowe, wybór, wstęp i oprac. K. Poznański, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1993.
 11. Wołczuk J., Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego 1833-1862. Szkice do obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 12. Weeks T. R., Nationalism and Russification in the Western Frontier 1863-1914, Northern Illinois University Press, DeKalb 1996.
 13. Миллер A., Империя Романовых и национализм. Ессе по методологии исторического исследования, Новое Литературное Обозрение, Москва 2008.
 14. Миллер A., Русификации: классифицировать и понять, "Ab Imperio", 2002, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu