BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Kazimierz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Pasternak Weronika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena pracy wymienników ciepła ułożonych w różnych konfiguracjach zasilających pompę ciepła
Assessment of operaton of heat exchangers placed in various configurations feeding a heat pump
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 301-308, rys., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Pompy ciepła, Ciepłownictwo, Maszyny i urządzenia, Energetyka
Heat pumps, Heating, Machinery and equipment, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę energetyczną poziomych gruntowych wymienników pompy ciepła. Przeprowadzono analizę trzech typów wymienników wykonanych z rur polietylenowych, ułożonych w gruncie w kształcie pojedynczego U podwójnego U oraz spiralnie. Wymienniki posadowione były na głębokości od 1,5 do 2,3 m. Określono wydajność cieplną wymienników przy zróżnicowanym zapotrzebowaniu energii. Dla istniejących warunków badań okazało się, że największą ilość energii uzyskuje się w wymienniku poziomym, ułożonym w konfiguracji podwójnego U, którego średnia jednostkowa wydajność mocy grzewczej wynosiła 21,5 W z 1 mb rury. Moc jednostkowa uzyskiwana z pozostałych dwóch wymienników była średnio o 40% mniejsza i wahała się w zakresie 8 do 17 W z 1 mb rury.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the energy analysis of horizontal ground exchangers of a heat pump. Three types of exchangers made of polyethylene pipes, placed in the ground single U, double U and spirally shaped were analysed. Exchangers were placed in the depth from 1.5 to 2.3 m. Thermal capacity of exchangers at varied energy demand was determined. For the existing research conditions, it was proved that the highest amount of energy is obtained in the horizontal exchanger placed in the double U configuration, the average unit thermal power capacity of which was 21.5 W from 1 current meter of a pipe. The unit power obtained from the remaining two exchangers was at the average by 40% lower and was within the range 8 to 17 W from 1 current meter of a pipe.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamovský, R.; Masek, L.; Neuberger, P. (2011). Analysis of rock mass borehole temperatures with vertical heat exchanger. Research in Agricultural Engineering. No. 4(57), w druku.
 2. Kurpaska, S.; Latała, H.; Rutkowski, K. (2006). Analiza wydajności cieplnej gruntowego wymiennika ciepła w instalacji wykorzystującej pompę ciepła. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 251-259.
 3. Neuberger, P.; Adamovsky, D.; Rutkowski, K. (2006). Egzergia cieplnych strumieni wymienników rekuperatorowych, część I - teoria. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 391-397.
 4. Rezaei, B. A.; Kolahdouz; E. M.; Dargush, G. F.; Weber, A. S. (2012). Ground source heat pump pipe performance with Tire Derived Aggregate. International Journal of Heat and Mass Transfer, 55/11-12, 2844-2853.
 5. Rubik, M. (2006). Pompy ciepła : poradnik. Warszawa, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", ISBN: 83-88695-19-3.
 6. Rubik, M. (2011). Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej. Warszawa, Oficyna wydawnicza MULTICO, ISBN: 978-83-7763-052-5.
 7. Rutkowski, K. (2011). Ocena wydajności energetycznej wymiennika gruntowego pompy ciepła w dwóch różnych konfiguracjach. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 179-185.
 8. Rutkowski, K. (2007). Analiza wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 213-222.
 9. Zalewski, W. (1995). Pompy ciepła : podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Kraków, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISBN: 83-903878-3-2.
 10. http://www.nanoterm.pl
 11. http://www.ee.put.poznan.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu