BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczewska Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Funkcjonowanie firm rodzinnych w niestabilnym otoczeniu
Developing Strategies for Family Businesses Using Logistic
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 269-282, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Otoczenie biznesu, Ryzyko w biznesie, Badania empiryczne
Family-owned business, Business environment, Business risk, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa działające w warunkach zmienności dokonują ciągłej analizy zmian warunków i informacji, które były podstawą wcześniej podejmowanych decyzji . Zmiany mogą stać się impulsem do tworzenia nowych rozwiązań, ale mogą także być przyczyną upadku firmy, gdy zarządzający nie podejmują odpowiednio szybko działań, którą umożliwią przetrwanie w burzliwym otoczeniu. Nasilające się ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej skłoniło autorkę do podjęcia badań empirycznych wśród firm sektora MSP i określenie rodzajów ryzyk, z którymi stykają się przedsiębiorcy. Niestabilność gospodarcza przejawia się najwyraźniej w trzech obszarach: niestabilności rynku, niestabilności finansowej i niestabilności warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zamierzeniem badawczym autorki było w szczególności określenie, jak reagują na niestabilność warunków otoczenia firmy rodzinne, a jak firmy nierodzinne. Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w warunkach niestabilności otoczenia. Analizę oparto na wynikach badań własnych, literaturze przedmiotu oraz obserwacjach i przemyśleniach autorki. (fragment tekstu)

Modern businesses operate in a dynamically changing socio-economic environment. Prospects for further development depend on their abilities to respond to undergoing changes. The purpose of this article is to discuss how family businesses and non-family businesses respond to the instability of the environment. Based on studies of the literature and author's empirical research the author indicated specific characteristics of family businesses enabling them to acquire competitive advantage over non-family businesses under conditions of uncertainty of the external environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cohn M. (1992), Passing the torch: succession, retirement & estate planning in family-owned businesses, McGraw-Hill, Inc, NY.
 2. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 (2013), Lewiatan.
 3. Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych (2012), PARP, Warszawa.
 4. Foster R., Kaplan S. (2003), Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź.
 5. Frishkoff P.A. (1995), Understanding Family Business: What is a Family Business?, Oregon State University, Austin.
 6. Klein K.E., When It's All in the Family, http://www.businessweek.com/stories/2002-03-19/when-its-all-in-the-family, 2.02.2014.
 7. Kotler P., Caslione J.U. (2009), Chaos - zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 8. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 9. Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 10. Pietrewicz J.W. (2012), Systemowe uwarunkowania gospodarczej niestabilności i niepewności [w:] Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Przedsiębiorczość w Polsce (2013), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 12. Raport Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012, (2013), PARP, Warszawa.
 13. Schumpeter J.A. (1992), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 14. Shanker M.C., Astrachan J.H. (1996), Myths and Realities: Family Business'Contribution to the US Economy - A Framework for Assessing Family Business Statistic, "Family Business Review", vol. 9, no. 2.
 15. Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina. Więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 16. Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa.
 17. Szymański W. (2012), Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu