BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garczewski Krzysztof (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
Tytuł
Europa i świat w austriackiej polityce w kontekście wyborów do Rady Narodowej w 2013 roku
Europe and the World in Austria's Policy in the Context of the 2013 Election to the National Council
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 3 (46), s. 224-263, bibliogr. s. 258-261
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Organizacje międzynarodowe, Partie polityczne
Foreign policy, International organisations, Political parties
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Austria
Austria
Abstrakt
W tekście autor zastanawia się nad rolą, jaką odgrywała problematyka międzynarodowa w polityce Austrii, z perspektywy wyborów do Rady Narodowej, które odbyły się 29 września 2013 roku. W artykule przeanalizowano stanowiska poszczególnych austriackich partii politycznych, odnoszących się do tych kwestii: Socjaldemokratycznej Partii Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs - SPÖ); Austriackiej Partii Ludowej (Österreichische Volkspartei - ÖVP); Wolnościowej Partii Austrii (Freiheitliche Partei Österreichs - FPÖ); Zielonych - Zielonej Alternatywy (Die Grünen - Die Grüne Alternative -GRÜNE); Team Stronach dla Austrii (Team Stronach für Österreich - TS); NEOS - Nowej Austrii i Liberalnego Forum (Neos - Das Neue Österreich und Liberales Forum) oraz Sojuszu na rzecz Przyszłości Austrii (Bündnis Zukunft Österreich - BZÖ). Opisano rolę, jaką odgrywają organizacje międzynarodowe we współczesnej polityce tego państwa. Zwrócono m.in. uwagę na toczącą się wówczas w tym kraju debatę nad udziałem austriackich wojsk w misjach ONZ. Istotnym elementem jest również rola historii we współczesnym dyskursie nad austriacką polityką zagraniczną. Na uwagę zasługują w szczególności problemy związane z postawą wobec nazistowskiej przeszłości tego państwa. (abstrakt oryginalny)

The author analyses the role of international issues in the policy of Austria from the perspective of the election to the National Council that took place on 29 September 2013. The article presents the analysis of particular parties' approach to those issues, including the Social Democratic Party of Austria (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ), the Austrian People's Party (Österreichische Volkspartei, ÖVP), the Freedom Party of Austria (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), The Greens - The Green Alternative (Die Grünen -Die Grüne Alternative, GRÜNE), Team Stronach for Austria (Team Stronach für Österreich, TS), NEOS - the New Austria and Liberal Forum (NEOS - Das Neue Österreich), and the Alliance for the Future of Austria (Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ). The article describes the role of international organisations in the contemporary policy of that country. Attention is drawn to the debate of that time on the participation of Austrian troops in the UN operations. The role of history in the contemporary discourse on the Austrian foreign policy is also an important element. The issues connected with the attitude towards the Nazi past of the country are worth mentioning here in particular. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AG/red, Harsche Kritik am Abzug Österreichs vom Golan, Kronen Zeitung, 8.06.2013, http://www.krone.at/Oesterreich/Harsche_Kritik_am_Abzug_ Oesterreichs_vom_Golan-Aus_eigenen_Reihen-Story-364558 [dostęp 21.03.2014]. "
 2. amk, PAP, Austriackie MSZ nie wyklucza powrotu żołnierzy na Wzgórza Golan, "Rzeczpospolita", 10.06.2013, http://www.rp.pl/artykul/1017966.html [dostęp 15.03.2014].
 3. amk, PAP, Austria rozpoczęła wycofywanie swych żołnierzy ze Wzgórz Golan, "Rzeczpospolita", 11.06.2013, http://www.rp.pl/artykul/1018634-Austria-rozpoczela-wycofywanie-swych-zolnierzy-ze-Wzgorz-Golan.html [dostęp 13.03.2014].
 4. APA, Golan-Mission: Letzte Bundesheer-Soldaten heimgekehrt, "Der Standard", 31.07.2013, http://derstandard.at/1373514162586/Golan-Abzug-Oesterreichs-letzte-UN-Soldaten-zurueckgekehrt [dostęp 15.03.2014].
 5. APA, Österreich hat Vorsitz im Europarat übernommen, "Der Standard", 14.11.2013, http://derstandard.at/1381372019499/Oesterreich-hat-Vorsitz--im-Europarat-uebernommen [dostęp 15.03.2014].
 6. APA, Umfrage: Mehrheit der Österreicher mit Euro unzufrieden, "Die Presse", 19.08.2013, http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/1442899/ Umfrage_Mehrheit-der-Osterreicher-mit-Euro-unzufrieden [dostęp 21.03.2014].
 7. Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018. Erfolgreich. Österreich, Wien, Dezember 2013, http://www.bka.gv.at/DocView.axd7Co-bId=53264 [dostęp 19.03.2014].
 8. em, pap, Partnerstwo Regionalne z Austrią, 06.06.2001, http://www.wprost.pl/ar/15394/Partnerstwo-regionalne-z-Austria/ [dostęp 13.03.2014].
 9. Entwicklungszusammenarbeit. Bericht 2012. NACHHALTIGKEIT UND ENTWICKLUNG VERBINDEN, Bericht von J. Brian Atwood.
 10. Vorsitzender des OECD-Entwicklungsausschusses, OECD 2012.
 11. http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenministerium/der-aussenminister.html [dostęp 19.03.2014].
 12. http://www.uncitral.org/ [dostęp 14.03.2014].
 13. https://www.unodc.org/ [dostęp 14.03.2014].
 14. http://www.unvienna.org/ [dostęp 13.03.2014].
 15. http://wahl13.bmi.gv.at/ [dostęp 13.03.2014].
 16. Jendroszczyk P., Austriacy wolą populistów i eurosceptyków, "Rzeczpospolita", 30.09.2013, http://www.rp.pl/artykul/26,1053004-Austriacy-wola-popu listow-i-eurosceptykow.html [dostęp 21.03.2014].
 17. Konieczka A., Polityka bezpieczeństwa Austrii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.
 18. mapi, Nie wszędzie w UE szaleje bezrobocie. W Austrii coraz mniej osób bez pracy, "Gazeta Wyborcza", 3.06.2013, http://wyborcza.biz/biznes/1,10 1562,14027620,Nie_wszedzie_w_UE_szaleje_bezrobocie__W_Austrii_ coraz.html [dostęp 16.03.2014].
 19. mp / PAP, Austria wycofuje się z misji na Wzgórzach Golan, "Rzeczpospolita", 6.06.2013, http://www.rp.pl/artykul/1017004-Austria- wycofuje-sie-z-misji-na-Wzgorzach-Golan.html [dostęp 13.03.2014].
 20. NEOS - Österreich. PLÄNE FÜR EIN NEUES ÖSTERREICH, Stand: 7. Juli 2013, http://neos.eu/_download/plaene-fuer-ein-neues-oesterreich.pdf [dostęp 11.03.2014].
 21. Österreichischer Vorsitz im Europarat, http://www.bmeia.gv.at/aussenministe- rium/aussenpolitik/europa/europarat/oesterreichischer-vorsitz-im-europa-rat.html [dostęp 15.03.2014].
 22. Österreichs Bundesheer, Auslandseinsätze des Bundesheeres: Zahlen, Daten, Fakten, Stand: März 2014, http://www.bmlv.gv.at/ausle/zahlen.shtml [dostęp 15.03.2014].
 23. Österreichs internationale Rolle, Österreichs Bundesheer, http://www.bmlv. gv.at/ausle/index.shtml [dostęp 15.03.2014].
 24. Österreich zuerst. Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Beschlossen vom Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs am 18. Juni 2011 in Graz, http://www.fpoe.at/fileadmin/Content/portal/PDFs/_ dokumente/2011_graz_parteiprogramm_web.pdf [dostęp 18.03.2014].
 25. Państwa naddunajskie a Unia Europejska, D. Popławski (red.), Aspra-JR, Warszawa 2010.
 26. pap, Chorwaci będą mogli pracować w Niemczech i Austrii dopiero po 2015 r., "Rzeczpospolita", 9.06.2013, http://www.rp.pl/artykul/1017831.html [dostęp 20.03.2014].
 27. pmaj, PAP, Komorowski w Mauthausen: Polacy nie mogą zapomnieć, "Rzeczpospolita", 5.05.2013, http://www.rp.pl/artykul/1006064.html [dostęp 21.03.2014].
 28. pmaj / PAP, Wiedeń zgodził się na pomnik Sobieskiego, ale kto da pieniądze?, "Rzeczpospolita", 12.09.2013, http://www.rp.pl/artykul/1047389.html [dostęp 21.03.2014].
 29. Popławski D., Austriacka polityka neutralności: 1955-1995, Scholar, Warszawa 1995.
 30. Priorities of the Austrian Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe (14 November -14 May 2014), Ministers' Deputies Information documents, CM/Inf (2013)32, 05.11.2013, http://www.bmeia.gv.at/ fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Europa/ Prioritaetenpapier_EN_CM_Inf201332.pdf [dostęp 15.03.2014].
 31. Programm des Bündnis Zukunft Österreich, http://www.bzoe.at/images/ pdf/programm/parteiprogramm/Parteiprogramm_2013_V1.pdf [dostęp 15.03.2014].
 32. 111 Projekte für Österreich - SPÖ-Wahlprogramm 2013, http://spoe.at/sites/ default/files/spoe_wahlprogramm13.pdf [dostęp 16.03.2014].
 33. Rede von Bundespräsident Heinz Fischer zur Eröffnung der neuen Gedenkstätte des ehemaligen KZ Mauthausen, 05.05.2013, https://www. bundespraesident.at/newsdetail/artikel/rede-von-bundespraesident-heinz- fischer-zur-eroeffnung-der-neuen-gedenkstaette-des-ehemaligen-kz-mau/ [dostęp 21.03.2014].
 34. Saubere Umwelt. Saubere Politik. Wahlprogramm der GRÜNEN, Nationalratswahl 2013, http://www.gruene.at/themen/demokratie-verfassung/ das- gruene-wahlprogramm-2013/wahlprogramm-lang-2013.pdf [dostęp 12.03.2014].
 35. Seidl C., Umfrage: 42 Prozent sagen "Unter Hitler war nicht alles schlecht", "Der Standard", 8-9.03.2013, http://derstandard.at/1362107918471/Umfrage- 42-Prozent-sagen-Unter-Hitler-war-nicht-alles-schlecht [dostęp 21.03.2014].
 36. SPÖ: Das Grundsatzprogramm, Herausgeber: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Wien, http://spoe.at/sites/default/files/das_spoe_parteiprogramm.pdf [dostęp 15.03.2014].
 37. Team Stronach. Neue Werte für Österreich. Grundsatzprogramm, Juli 2013, http://www.teamstronach.at/de/programm?file=files/team-stronach/con- tent/downloads/grundsatzprogramm/Grundsatzprogramm.pdf [dostęp 18.03.2014].
 38. Uroczystości 68. rocznicy wyzwolenia Mauthausen, 5.05.2013, http://www.pre-zydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,237,uroczystosci-68-rocznicy- wyzwolenia-mauthausen.html [dostęp 21.03.2014].
 39. USA "enttäuscht" über Golan-Abzug, "Kleine Zeitung", 10.06.2013, http:// www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3331084/golan-abzug-usa-sind--enttaeuscht.story [dostęp 13.03.2014].
 40. Zöchling Ch., Haider, kim jest, przeł. J. Sosnowska, Biały Kruk, Kraków 2000.
 41. Zukunftsweisend. Österreich 2018: Das Programm der ÖVP zur Nationalratswahl 2013, http://www.oevp.at/medienservice/Kampagnen.psp [dostęp 17.03.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu