BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciecierska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Obiedziński Mieczysław W. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zanieczyszczenie olejów roślinnych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi
Vegetable Oils Contamination by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 48-55, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Badanie żywności, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Toksykologia żywności, Oleje roślinne
Food commodities, Food research, Food health safety, Food toxicology, Vegetable oils
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie zanieczyszczenia wybranych olejów roślinnych przez 15 WWA wyszczególnionych na liście Komitetu Naukowego UE. Materiał badawczy stanowiły: oliwa z oliwek extra virgin, oliwa z wytłoków oliwnych Pomace oraz oleje: rzepakowy i słonecznikowy (tłoczone i rafinowane). Metodyka badań obejmowała izolację WWA z matrycy tłuszczowej przy zastosowaniu techniki chromatografii żelowej oraz jakościowe i ilościowe oznaczenie związków przy użyciu chromatografii cieczowej z selektywnymi detektorami (HPLC- FLD/DAD). Spośród przebadanych olejów najwyższą zawartość WWA stwierdzono w oleju z oliwek typu Pomace. Zanieczyszczenie tego oleju benzo[a]pirenem osiągnęło wartość ponad 30-krotnie wyższą od dopuszczalnego maksymalnego poziomu ustanowionego w Rozporządzeniu Komisji UE nr 208/2005 (2 µg/kg). W przypadku pozostałych olejów stwierdzona zawartość benzo[a]pirenu nie przekroczyła limitu 2 µ|g/kg. Wykazano, że zanieczyszczenie WWA oliwy typu Pomace była statystycznie istotnie wyższe od skażenia oliwy z oliwek extra virgin. W wyniku porównania zanieczyszczenia WWA tłoczonych olejów: rzepakowego i słonecznikowego oraz ich rafinowanych odpowiedników wykazano, iż oleje tłoczone charakteryzują się statystycznie istotnie wyższą zawartością WWA od olejów rafinowanych. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was evaluation of contamination of vegetable oils by 15 PAHs, listed by The Scientific Committee on Food UE. The material investigated were extra virgin olive oil, olive Pomace oil and rapeseed and sunflower oils (both pressed and refined). Methodology applied for the study consisted of PAHs isolation from the oil samples using GPC - gel permeation chromatography and qualitative-quantitative compound's determination by high pressure liquid chromatography with selective detectors (HPLC-FLD/DAD). Among all oils under investigation olive Pomace oil showed the highest content of PAHs. Contamination of this oil by benzo[a]pirene was over 30-times higher than maximum tolerable limit stated in Commission Regulation (EC) No. 208/2005 (2 µg/kg). In case of others oils benzo[a]pirene's content didn't exceed the limit of 2 µg/kg. It was shown that olive Pomace oil's contamination was statistically significant higher than extra virgin olive oil's contamination. Moreover comparison of pressed oils: rapeseed and sunflower and their refined equivalents proved that pressed oils had statistically significant higher content of PAHs than refined ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barranco A., Alonso-Salces R.M., Bakkali A., Berrueta L.A., Gallo B., Vicente F., Sarobe M.: Solid-phase clean-up in the liquid chromatographic determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in edible oils. J. Chromatogr. A, 2003, 988, 33-40.
 2. Cejpek K., Hajslova J., Kocourek V., Tomaniova M., Cmolik J.: Changes in PAH levels during production of rapeseed oil. Food Add. Contam., 1998, 15, 563-574.
 3. European Commission: Opinion of the Scientific Committee on food on the risks to human health of polycyclic aromatic hydrocarbons in food (expressed on 4 December 2002).
 4. Guillen M., Sopelana P., Palencia G.: Polycyclic aromatic hydrocarbons and olive Pomace oil. J. Agric. Food Chem., 2004, 52, 2123-2132.
 5. Lage Yusty M.A., Cortizo Davina J.L.: Supercritical fluid extraction and high-performance liquid chromatography-fluorescence detection method for PAHs investigation in vegetable oils. Food Cont., 2005, 16, 59-64.
 6. Matter L. (ed.): Food and Environmental Analysis by Capillary Gas Chromatography. Huthig, Heidelberg 1997, pp. 75-79.
 7. Moret S., Conte L. S.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in edible fats and oils: occurrence and analytical methods. J. Chromatogr. A, 2000, 882, 245-253.
 8. Moret S., Dudine A., Monte L.S.: Processing effects on the polyaromatic hydrocarbons content of grapeseed oil. J. Americ. Oil Chem. Society, 2000, 77/12, 1289-1292.
 9. Moret S., Purcaro G., Conte L. S.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in vegetable oils from canned foods. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 2005, 107, 488-496.
 10. Official Journal of the European Union, L 34/3, Commission Regulation (EC) No. 208/2005 of 4 February 2005.
 11. Official Journal of the European Union, L 34/3, Commission Recommendation 2005/108/EC of 4 February 2005.
 12. Philips D.H.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in the diet. Mutation Research, 1999, 443, 139-147.
 13. Vazquez Troche S., Garcia Falcon M.S., Gonzales Amigo S., Lage Yusty M.A., Simal Lozano J.: Enrichment of benzo[a]pyrene in vegetable oils and determination by HPLC-FL. Talanta, 2000, 51, 1069-1076.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu