BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński), Brojakowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Modyfikacje strategii finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji (na podstawie wybranych wyników badań empirycznych)
Modification of Financing Strategies for Micro, Small and Medium Enterprises in the Process of Internationalisation (Based on Some Empirical Results)
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 13-26, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo
Financing enterprises, Source of financing, Enterprise internationalization, Small business, Micro-enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ekspansja przedsiębiorstwa poza granice kraju macierzystego, w wyniku czego następuje umiędzynarodowienie jego działalności, nie jest dziełem przypadku1. W miarę jak kapitał staje się coraz bardziej mobilny, a nowe technologie ułatwiają komunikowanie się, granice poszczególnych państw stają się coraz bardziej przenikalne dla działalności przedsiębiorstw realizowanej w skali międzynarodowej. Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa odbywa się przez dobór odpowiedniej formy internacjonalizacji, odpowiadającej motywom międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. Priorytetowego znaczenia nabiera także gospodarka finansowa przedsiębiorstw poddanych procesowi internacjonalizacji. Istotna staje się zależność wielkości przedsiębiorstwa i możliwości zmian strategii finansowania od dostępności instrumentów finansowania działalności. Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw są zawsze zindywidualizowane, niepowtarzalne, zależą bowiem od warunków, w jakich działa przedsiębiorstwo, oraz cech właściciela (a zwłaszcza od posiadanej przez niego wiedzy i doświadczenia). Znajdujące się w początkowym etapie umiędzynarodowienia działalności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, mając ograniczony dostęp do kapitału obcego (głównie ze względu na zwiększone ryzyko), mają jednocześnie ograniczoną swobodę kształtowania źródeł finansowania. Wskazuje to zatem na zróżnicowane możliwości kształtowania strategii finansowania, zależne m.in. od stopnia internacjonalizacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczące zmian strategii finansowania zinternacjonalizowanych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wraz ze scenariuszową ideą finansowania ich umiędzynarodowionej działalności. (fragment tekstu)

The article presents the concept of financing of SMEs in the process of internationalization. Indicated changes in the financing of the strategy as a result of the internationalization of business, long-term goals and internationalized activities of SMEs, presented determinants shaping strategy and internationalized business financing. An important part of the study is to present scenarios internationalized corporate finance division, depending on the adopted instrument of internationalization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawska A.: Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy. WN PWN, Warszawa 2006.
  2. Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Kosowska M.: Modus przekształceń strategii finansowania zinternacjonalizowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie analizy wybranych wyników badań empirycznych). W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Mikrofirma 2013. Red. A. Bielawska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Szczecin 2013.
  4. Kosowska M.: Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Praca doktorska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
  5. Różański J.: Przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena. PWE, Warszawa 2010.
  6. Zorska A.: Ku globalizacji. WN PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu